Về xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng hóa đơn

Kể từ ngày 1/1/2010, khi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành, việc vi phạm các thủ tục nêu trong Nghị định sẽ bị xử phạt, dù các thủ tục này không có trong Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Quang Thương, email: nqthuong.tng@gdt.gov.vn, thắc mắc: Theo các thủ tục quy định trong Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, thì các tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn, mua hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ, sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn... phải nộp, phải báo cáo, phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong khi các thủ tục đó không có trong Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuế hiện hành.

Ông Thương hỏi: Các tổ chức, hộ, cá nhân vi phạm các thủ tục nói trên có bị xử phạt theo các Điều từ 28 đến 35 Chương 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP không?

Sẽ bổ sung danh mục TTHC thuộc lĩnh vực thuế

Giải đáp thắc mắc của ông Thương, Tổng cục Thuế cho biết, ngày 10/8/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Do thời gian ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP sau thời gian ban hành ban hành Quyết định 1902/QĐ-BTC nên Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế không có các thủ tục nêu trong Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế khẳng định, khi Nghị định 51/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/1/2010 thì các tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi vi phạm thuộc các hành vi đã được quy định trong Nghị định 51/2010/NĐ-CP sẽ bị xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, hiện đã tập hợp các thủ tục hành chính phát sinh sau khi có Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC và trình Bộ Tài chính bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn không đúng hạn bị phạt tiền

Ông Thương cũng muốn được biết: Theo quy định, tổ chức, hộ, cá nhân phải nộp báo cáo theo quý. Thời hạn nộp bản báo cáo này cùng với thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, chậm nhất là ngày 20 của tháng sau quý nộp báo cáo. Nếu ngày 21 mới nộp thì có được coi là không nộp và bị phạt tiền theo khoản 3 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP không?

Vấn đề này Tổng cục Thuế trả lời như sau: Theo Điều 25 Thông tư 153/2010/TT-BTC, hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Việc xử lý hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Theo đó, phạt tiền từ 2-10 triệu đồng với hành vi không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định hoặc không hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng...

Như vậy, sau ngày 20 của tháng sau quý nộp báo cáo, tổ chức, hộ, cá nhân không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2-10 triệu đồng.

Nguồn: Báo chính phủ

29

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!