Vì sao thủ tục tách - nhập hộ khẩu rắc rối đến thế?

Do không cơ quan nào giải quyết, tôi thành người "vô gia cư" và cũng không thể đăng ký kết hôn. (Thanh Long)

Tôi có hộ khẩu thường trú tại quận A (TP HCM), sau đó cắt và chuyển về quận B. Trong thời gian làm thủ tục, tôi bán nhà ở quận B nên việc chuyển hộ khẩu vì thế không thể hoàn thành. 

Tôi trở lại Công an quận A để nhập lại hộ khẩu song không được giải quyết với lý do diện nhập hộ khẩu trước đó của tôi là "ở nhờ".

Sau đó, tôi mua căn nhà ở quận C nên có nguyện vọng nhập hộ khẩu về đây. Tôi tới quận C đăng ký nhưng cũng không được giải quyết vì không có giấy chuyển trực tiếp từ quận A. Tôi đến quận A xin giấy này song bị từ chối.

Bây giờ, tôi coi như là "vô gia cư" vì không bên nào giải quyết. Tôi mới tổ chức đám cưới nên cũng không thể đăng ký kết hôn vì không có sổ hộ khẩu. Tôi xin được hướng dẫn cách giải quyết trong trường hợp này. 

Luật sư trả lời:

Theo điểm đ khoản 1 điều 22 Luật Cư trú 2006, bạn đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới thì bị xóa đăng ký thường trú tại nơi ở cũ. Trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 3 điều 11 Thông tư số 35/2014 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an hướng dẫn như sau: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký thường trú nơi công dân chuyển đến, các huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu đồng thời. Sau đó, các cơ quan này phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến.

Như vậy trong trường hợp này, nếu đã làm xong thủ tục nhập hộ khẩu về nơi cư trú mới và có thông báo của cơ quan nơi cư trú thì bạn mới bị xóa đăng ký thường trú ở quận A. Tuy nhiên, hiện tại bạn vẫn chưa làm thủ tục nhập được hộ khẩu và đăng ký thường trú tại quận C hay quận B nên quận A chưa được làm thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Nếu muốn chuyển sang quận C, bạn vẫn có quyền đề nghị Công an quận A cấp lại thủ tục để chuyển hộ khẩu sang quận này.

Việc Công an quận A từ chối khôi phục lại hộ khẩu thường trú hoặc không cấp lại thủ tục để bạn chuyển hộ khẩu là không đúng. Bạn có thể khiếu nại đến Trưởng công an quận và Giám đốc Công an TP HCM để yêu cầu giải quyết.

Nguồn: VnExpress

153

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan