Vì sao tôi không được đóng bảo hiểm do nghỉ làm trong Covid-19?

Sếp vận động nhân viên nghỉ không lương xen kẽ để giảm chi phí trong dịch bệnh, song tôi vừa nhận được thông báo công ty sẽ không đóng bảo hiểm xã hội (Mây Nguyễn)

Hình minh họa (nguồn internet)

Lý do được đưa ra là tôi có thời gian làm việc dưới 14 ngày. Nếu không đóng bảo hiểm xã hội liên tục, quyền lợi bảo hiểm của tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Luật sư trả lời

Theo khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Nếu tháng 3 vừa qua, bạn không thuộc trường hợp nghỉ việc chế độ thai sản, bạn không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ) thì bạn không được đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó khoản 5 điều 3 Bộ luật Lao động 2012 cũng quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng.

Như vậy việc không đóng bảo hiểm xã hội liên tục không ảnh hưởng đến thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn. Bạn chỉ không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội trong những tháng mà không đóng bảo hiểm xã hội mà không ảnh hưởng đến quyền lợi.

Luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn: Vnexpress

174

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan