Việc tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được triển khai từ 1/9/2017

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại khu vực miền Bắc".

Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trình tự, thủ tục tính, thẩm định, phê duyệt hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) giới thiệu các nội dung của Nghị định 82/2017/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định 82 được ban hành ngày 17/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/9/2017.

Nghị định quy định các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp: Khai thác nước mặt để phát điện, phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp (gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi); Khai thác nước dưới đất phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp (gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi); Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên.

Nghị định quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ. UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là vấn đề rất mới. Việc thực thi Nghị định 82/2017/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ và nâng cao ý thức tiết kiệm nước, đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác tài nguyên nước. Để triển khai hiệu quả Nghị định, các Sở Tài nguyên và Môi trường cần phân nhóm thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo từng ngành sản xuất.

Theo Bộ TN&MT, để triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP  của Chính phủ, ngày 4/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn 3972/BTNMT-TNN về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác để đảm bảo việc thực hiện Nghị định nêu trên ngay sau khi có hiệu lực thi hành (01/9/2017). Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu kỹ nội dung quy định của Nghị định, có kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đối với các nội dung của các văn bản pháp luật được phổ biến và kiến nghị một số giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị định 82/2017/NĐ-CP. Các đại biểu đề nghị hướng dẫn việc kê khai đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp; làm rõ hơn giá tính, phương thức thu, nộp và quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

82

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!