VKS có thể tiến hành tất cả các biện pháp thu thập chứng cứ

Nhằm bảo đảm thực hiện quyền kháng nghị của VKS, BLTTDS năm 2015 quy định theo hướng Cơ quan này có thể tiến hành tất cả các biện pháp thu thập chứng cứ.

Điều 97 bộ luật tố tụng dân sự

Tại khoản 4 Điều 85 BLTTDS năm 2004 quy định, VKS có quyền yêu cầu đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng để đảm bảo cho việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm.

Như vậy, VKS chỉ có quyền thực hiện một biện pháp là yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng.

Quy định trên đã dẫn đến bất cập là nhiều trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhưng VKS vẫn không đủ căn cứ để thực hiện quyền kháng nghị; dẫn đến quyền lợi của đương sự không được bảo vệ.

Nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trên, khoản 6 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng VKS có thể tiến hành tất cả các biện pháp thu thập chứng cứ.

Kỳ Sơn

Nguồn: Kiểm sát

127

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan