Vợ liệt sỹ tái giá có được hỗ trợ chi phí khi thăm mộ?

Vợ liệt sỹ đã tái giá mà đi thăm viếng mộ liệt sỹ có được hưởng tiền xe, ăn và nghỉ không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có quy định: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau: Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ; trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang; Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định này quy định: Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ….

Do vợ liệt sĩ đã tái giá thì về nguyên tắc không còn phải là vợ liệt sĩ nữa nên không được hưởng chế độ hộ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần. Nhưng nếu vợ liệt sĩ là người thờ cúng liệt sĩ thì lại được hưỡng chế độ hỗ trợ trên.

NAM DƯƠNG

Nguồn: Lao động

296

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan