Xe tay lái nghịch được lưu hành tại Việt Nam

Từ ngày 15/11/2009, xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải được phép tham gia giao thông tại Việt Nam, theo Nghị định số 80/2009/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành.

Theo Nghị định 80/2009/NĐ-CP, có 5 điều kiện để xe ô tô có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, gồm: xe ô tô chở người; xe ô tô thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký và gắn biển số nước ngoài; xe ô tô phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; người lái xe là người có quốc tịch của quốc gia thực hiện quy tắc giao thông đi bên trái và vượt xe về bên phải, có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

Về trình tự, thủ tục chấp thuận cho xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận gửi đến các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời trong thời gian 3 ngày làm việc và nêu rõ lý do. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng, phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.
Theo Nghị định 80/2009/NĐ-CP, có 5 điều kiện để xe ô tô có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, gồm: xe ô tô chở người; xe ô tô thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký và gắn biển số nước ngoài; xe ô tô phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; người lái xe là người có quốc tịch của quốc gia thực hiện quy tắc giao thông đi bên trái và vượt xe về bên phải, có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

Về trình tự, thủ tục chấp thuận cho xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận gửi đến các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời trong thời gian 3 ngày làm việc và nêu rõ lý do. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng, phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.
Theo Nghị định 80/2009/NĐ-CP, có 5 điều kiện để xe ô tô có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, gồm: xe ô tô chở người; xe ô tô thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký và gắn biển số nước ngoài; xe ô tô phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; người lái xe là người có quốc tịch của quốc gia thực hiện quy tắc giao thông đi bên trái và vượt xe về bên phải, có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

Về trình tự, thủ tục chấp thuận cho xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận gửi đến các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời trong thời gian 3 ngày làm việc và nêu rõ lý do. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng, phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.

Nguồn: Dân trí

165

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan