Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao thế nào?

Công ty tôi dự định thành lập trung tâm đào tạo khiêu vũ thể thao. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này, công ty tôi cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục như thế nào?

Ảnh minh họa.

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 19 Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (sau đây gọi tắt là Nghị định 36/2019/NĐ-CP) quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện như sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn nếu thuộc trường hợp quy định tại Nghị định này).

Điều 20 Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện như sau:

1. Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Việc kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Thể dục, thể thao.

3. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

Nguồn: Lao động

120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan