Xử lý mạnh DNNN “né” công bố thông tin

Trong bản báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình công bố thông tin (CBTT) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tính đến cuối năm 2017, cả nước vẫn còn tới 309 DNNN (chiếm 53% tổng số DNNN) chưa thực hiện CBTT hoặc CBTT một cách không đầy đủ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, dứt khoát xử lý các DN và cá nhân quản lý vi phạm. 

Cảnh cáo và xử phạt nghiêm đối tượng vi phạm

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về tình hình CBTT của các DNNN năm 2017. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo DNNN trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về CBTT của DNNN.

Bên cạnh đó, rà soát danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về CBTT; danh sách các DN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc CBTT năm 2017 và danh sách các DN chưa thực hiện CBTT trong 2 năm 2016 - 2017 do Bộ KH&ĐT công khai trên chuyên mục CBTT về DNNN của Cổng thông tin DN để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ. Hoàn thành việc xây dựng chuyên mục riêng về CBTT DN trên cổng hoặc trang thông tin điện tử do bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP trong tháng 6/2018; gửi kết quả về Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, đối với các DN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc CBTT trong năm 2017, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý trách nhiệm DNNN và người quản lý DN vi phạm theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT; yêu cầu các DN hoàn thiện việc CBTT theo đúng quy định.

Đối với các DN chưa thực hiện CBTT trong 2 năm 2016 - 2017, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý DN theo hướng cảnh cáo; xử phạt các DN theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. Cùng với đó, yêu cầu các DN hoàn thiện việc CBTT và công khai theo đúng quy định. 

Đưa 38 DNNN ra khỏi danh sách

Theo Báo cáo số 1940/BKHĐT-PTDN ngày 29/3/2018 của Bộ KH&ĐT về tình hình CBTT của DNNN năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ, tính tới thời điểm 31/12/2017, cả nước đã có 275/584 DNNN thực hiện CBTT theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP; còn lại 309 DN chưa thực hiện CBTT hoặc công bố không đầy đủ. “Kết quả 584 DNNN đã bao gồm cả DNNN thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thuộc diện CBTT mà các báo cáo trước đó (năm 2016) không tính”, ông Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách tổng hợp thông tin về DNNN thuộc Cục Phát triển DN - Bộ KH&ĐT cho biết.

Trước đó (tháng 3/2018), Dự thảo Báo cáo tình hình CBTT của DNNN năm 2017 được Bộ KH&ĐT công bố cho biết, cả nước có 622 DNNN thuộc diện CBTT. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số DNNN thuộc diện phải công bố giảm xuống còn 584 DN. Nguyên nhân là do 38 DN đã thực hiện cổ phần hóa nên được đưa ra khỏi danh mục.

Cập nhật thông tin về việc CBTT của DNNN 4 tháng đầu năm 2018, ông Vinh cho biết, đến thời điểm này, sơ bộ qua các báo cáo CBTT DNNN gửi về Bộ KH&ĐT cho thấy, “có vẻ” các DNNN đã nghiêm túc hơn trong việc gửi báo cáo so với năm 2017. Theo đó, số lượng DN gửi báo cáo về nhiều hơn, đầy đủ hơn... Về đề xuất cần xử lý mạnh đối với người quản lý vi phạm, thậm chí là cách chức thay vì cảnh cáo như quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP, ông Vinh chia sẻ, đang tiếp nhận các ý kiến góp ý, đề xuất hình thức xử lý với những đối tượng này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Báo Đấu thầu

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan