Xử phạt đối với xe máy không mua phí đường bộ

Việc xử phạt đối với hành vi không mua phí đường bộ vẫn đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư Số: 186/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Hỏi: Tôi muốn hỏi hiện nay có sử phạt đối với xe máy không mua phí đường bộ nữa hay không và nếu tôi mua phí đường bộ vào tháng 10 thì có phải thang 10 năm sau mới phải mua tiếp không hay cứ sang năm mới là phải mua ngay.


Trả lời:

Tại Điều 6 Thông tư 186/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí quy định:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế; thời hạn nộp tiền phí, lệ phí.

2. Phạt tiền từ 01 đến 03 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng.

Do vậy việc sử phạt đối với hành vi không mua phí đường bộ vẫn đang được áp dụng theo quy định trên.

- Tại Điều 7 Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện quy định:

+ Đối với xe phát sinh từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từ ngày 01/7 đến ngày 31/7).

+ Đối với xe phát sinh từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất ngày 31/01).

+ Các năm tiếp theo không có biến động tăng, giảm xe, chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 01 hàng năm (chậm nhất 31/01) mức thu phí 12 tháng cho cơ quan thu phí.

Như vậy nếu mua phí đường bộ vào tháng 10 năm nay thì trong tháng 01 năm sau phải thực hiện việc mua phí theo đúng quy định này.


 

Nguồn: Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia

141

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan