Xử phạt nhiều cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã liên tiếp ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với hai cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, ngày 17/11/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 214/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Ấu, địa chỉ: Căn hộ LA 09-12 Chung cư Lexington, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh,cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 19/6/2017, Bà Trần Thị Ấu - người có liên quan của ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần (Mã chứng khoán: DPM) đã bán 20.000 cổ phiếu DPM nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2017.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mai Thành Chương, địa chỉ: Thôn Vạn Lộc, Xã Hòa Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên,cụ thể như sau:

Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Mai Thành Chương, người liên quan đến ông Mai Thanh Trúc - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã chứng khoán: CEE) đã mua 23.300 cổ phiếu CEE ngày 17/5/2017 và bán 23.300 cổ phiếu CEE ngày 23/5/2017 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2017.
 

Nguồn: Kinh tế và Đô thị

147

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan