Xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản

Hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sẽ bị phạt từ 1- 40 triệu đồng...

Điều 44, Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3.4.2017 của Chính phủ quy định cụ thể mức xử phạt đối với những vi phạm về khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định này, hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sẽ bị phạt từ 1- 40 triệu đồng đối với lượng khoáng sản đã khai thác từ 1 m3 đến dưới 50 m3; phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 50 m3 trở lên (trừ trường hợp khối lượng khoáng sản là cát, sỏi lòng sông). Đối với khoáng sản là cát, sỏi lòng sông đã khai thác từ 50 m3 trở lên, mức phạt từ 100 - 200 triệu đồng.

Điều 44 còn quy định hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản hoặc toàn bộ giá trị bằng tiền của khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ; tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm quy định tại điều 44 của nghị định này; buộc thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Nghị định số 33 cũng quy định mức xử phạt đối với những vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất ở của gia đình, cá nhân mà không sử dụng để xây dựng các công trình của gia đình, cá nhân trong diện tích đó thì xử phạt như sau: phạt cảnh cáo đối với trường hợp sử dụng khoáng sản sau khai thác để cho, tặng người khác; phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với trường hợp đem bán khoáng sản sau khai thác cho tổ chức, cá nhân khác.

Phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác (đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác được sử dụng cho xây dựng công trình đó); thu hồi cát, sỏi từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch nhưng không đăng ký khối lượng nạo vét, khối lượng cát có thể thu hồi với UBND cấp tỉnh nơi có hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch... 

Nguồn: Báo điện tử Trinh Hải Dương

77

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!