Yêu cầu áp dụng các BP nhận biết KH trong phòng, chống rửa tiền

Để phòng chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp như: Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin cá nhân...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống, rửa tiền về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.

Để phòng, chống rửa tiền hiệu quả, các tổ chức tài chính, kinh doanh cần áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng.

Với tổ chức tài chính phải áp dụng trong các trường hợp, khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp; Khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn, tổng giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trong một ngày.

Hoặc trong các trường hợp thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó…

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, casino phải tiến hành các biện pháp nhận biết đối với khách hàng có giao dịch tài chính với tổng giá trị từ 60.000.000 đồng trở lên trong một ngày.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản phải áp dụng biện pháp nhận biết đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong việc cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý và đá quý phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng có giao dịch bằng tiền mặt mua, bán kim loại quý, đá quý có giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày.

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư là tổ chức, cá nhân nhận tiền hoặc tài sản từ một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân ủy thác để thực hiện giao dịch liên quan đến tiền hoặc tài sản cho tổ chức, cá nhân ủy thác. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với bên ủy thác.

Khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền thì người thực hiện phải báo cáo ngay với bộ phận có trách nhiệm. Đồng thời có thể áp dụng các biện pháp xử lý tạm thời như trì hoàn giao dịch.

Trì hoãn giao dịch theo quy định là không thực hiện giao dịch nhiều nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này và là hình thức phong tỏa tạm thời trước khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch mà đối tượng báo cáo không nhận được văn bản phản hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền thực hiện giao dịch. Chỉ thực hiện phong tỏa tài khoản khi có quyết định phong tỏa tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013, thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

161

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan