• Đổi ngành khi đang học ĐH được không?
  • Đổi ngành khi đang học ĐH được không?
  • 08:00, 16/01/2019
  • Không ít sinh viên sau một thời gian học ĐH mới nhận ra mình không phù hợp và muốn chuyển ngành. Tuy nhiên, quy chế hiện nay chưa linh động để cho phép sinh viên được chuyển
  • Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam
  • Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam
  • 07:56, 11/01/2019
  • Ngày 10/1, Cục Nhà giáo - Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo Góp ý các nội dung về chính sách Nhà giáo trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Tại đây, các cựu giáo chức tâm huyết đã kiến nghị, Việt Nam nên chăng có chế độ cấp chứng chỉ hành nghề dạy học để kiểm soát chất lượng đảm bảo của giáo viên trong thực tế hành nghề?
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018