Áp dụng chương trình GDPT mới: Dự kiến mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên tiểu học

Đối với tiểu học, bình quân 1 năm có 2% giáo viên nghỉ hưu, tương đương với 7940 giáo viên, như vậy, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 3.970 giáo viên, cộng với mỗi năm tuyển mới khoảng 3.900 giáo viên do tăng quy mô, trung bình mỗi năm sẽ tuyển mới hơn 7.800 giáo viên.

Thông tin trên vừa được đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình SGK mới, do UBND TP Hà Nội tổ chức đầu tiên trong cả nước vào ngày 20/1 với 30 điểm cầu.

Thừa giáo viên cấp THCS

Để chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, SGK mới, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo kết quả rà soát thực trạng điều kiện về đội ngũ giáo viên hiện nay và dự báo nhu cầu cho chương trình mới.

Theo Bộ GD-&ĐT, nhu cầu về giáo viên ở các cấp để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới về cơ bản không có sự biến động nhiều so với số giáo viên hiện có.

Đối với tiểu học, bình quân 1 năm có 2% giáo viên nghỉ hưu, tương đương với 7940 giáo viên, như vậy, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 3.970 giáo viên, cộng với mỗi năm tuyển mới khoảng 3.900 giáo viên do tăng quy mô, trung bình mỗi năm sẽ tuyển mới khoảng hơn 7.800 nghìn giáo viên.

Do đó, theo Bộ GD&ĐT, các địa phương cần tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần tuyển theo nhu cầu từng năm, ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên tiếng Anh, Tin học còn thiếu, hạn chế hoặc không tuyển giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, vì các môn học này giáo viên tiểu học đã được đào tạo để dạy.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình SGK mới, do UBND TP Hà Nội tổ chức đầu tiên trong cả nước vào ngày 20/1 với 30 điểm cầu.

Bộ GD&ĐT tính toán, căn cứ vào lộ trình triển khai, bắt đầu từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, mỗi năm học sẽ phải tuyển bổ sung khoảng 2.000 giáo viên tiếng Anh và khoảng 2.000 giáo viên Tin học.

Đồng thời, cần rà soát để tuyển dụng số giáo viên tiếng Anh, Tin học còn trong diện hợp đồng lao động.

Có thể tạm dừng tuyển mới để giải quyết tình trạng thừa giáo viên THCS Ở cấp THCS, bình quân 1 năm có 2% giáo viên THCS nghỉ hưu, tương đương với 6.219 giáo viên, như vậy số tuyển bổ sung thay thế nghỉ hưu là 3.110, cộng với số giáo viên cần tuyển mới do tăng quy mô học sinh là 1.250 GV.

So với số giáo viên THCS đang thừa là 9.246 (tính đến thời điểm tháng 11/2017) thì các địa phương cần tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần tuyển mới, trong đó ưu tiên tuyển giáo viên cho những môn học còn thiếu.

Bộ GD&ĐT cho rằng, đối với các địa phương đang thừa giáo viên, trong khoảng 3 năm học tới, có thể tạm dừng tuyển mới để giải quyết dứt điểm tình trạng thừa giáo viên. Đồng thời, rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên hợp lý giữa các trường trên cùng địa bàn để bảo đảm hợp lý về số lượng giáo viên và cơ cấu môn học cho từng trường THCS theo số lượng hiện có.

Đối với giáo viên dạy môn Tin học trong chương trình mới (theo chương trình hiện hành là môn học tự chọn) đã được bố trí cơ bản là đủ cho các trường THCS.

Tuy nhiên, các địa phương cần rà soát để xác định giáo viên đã được tuyển dụng (biên chế), giáo viên hợp đồng để có phương án tuyển dụng ngay từ năm học 2018-2019.

Về cấp THPT, bình quân 1 năm có 2% số giáo viên nghỉ hưu, tương đương với khoảng 3.014 giáo viên, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 1.507 giáo viên, cộng với số giáo viên cần tuyển mới do tăng quy mô học sinh là 2.250.

Theo Bộ GD&ĐT, trên cơ sở số giáo viên thừa khoảng 8.874 giáo viên THPT khi thực hiện chương trình mới, các địa phương cần tính toán nhu cầu tuyển mới từ nay đến năm 2025 để vừa giải quyết bài toán thừa và nhu cầu tuyển bổ sung.

Trong đó để ưu tiên tuyển giáo viên dạy môn Nghệ thuật 5.400 người (Âm nhạc 2.700, Mỹ thuật 2.700) để bắt đầu dạy từ năm 2021.

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên CT Sách giáo khoa mới trình bày tại hội thảo.

Bồi dưỡng GV cốt cán cho chương trình GDPT mới

Theo ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ giáo dục (Bộ GD&ĐT), việc bồi dưỡng giáo viên theo lộ trình.

Thứ nhất sẽ thực hiện bồi dưỡng giáo viên theo chương trình phổ thông mới, dự kiến khoảng 8 ngày, đều cho các môn và các cấp.

Để thực hiện theo lộ trình, ông Minh cho biết, Ban ngân sách đang đề xuất mỗi môn, ở mỗi cấp là 2 giáo viên cho một tỉnh. Nhân với 63 tỉnh, chúng ta có chương trình bồi dưỡng đại trà chung.

Các cốt cán này phải chọn để đi hết các cấp học. Các cốt cán này sẽ bồi dưỡng trước đại trà chung và dự kiến bồi dưỡng vào quý 2 năm 2019- 2020. Tức theo năm học, bắt đầu năm đó chúng ta đã thay SGK lớp 1, thì đồng thời quý 2 năm đó, cũng bồi dưỡng cho cốt cán của cấp tiểu học và bồi dưỡng đại trà cho giáo viên lớp 1.

Bồi dưỡng đại trà ở đây chủ yếu qua mạng, kết hợp bồi dưỡng tại chỗ thông qua các bài giảng của các thầy cô viết chương trình được đưa lên mạng.

Theo kế hoạch, năm 2020, tiếp tục bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp tiểu học để hỗ trợ dạy lớp 2. Đồng thời cốt cán của THCS học và để bồi dưỡng đại trà cho lớp 2 và lớp 6. Tiếp theo như thế, năm 2021, cốt cán của tiểu học cũ tiếp tục học để hỗ trợ bồi dưỡng đại trà cho lớp 3 và cốt cán của THCS học tiếp để bồi dưỡng đại trà cho lớp 7. Tiếp tục cuốn chiếu đến năm 2023, đều tập trung vào quý 2, đầu tiên bồi dưỡng cho cốt cán và sau bồi dưỡng đại trà. Trong đó, đại trà có qua mạng và tập trung tại chỗ.

Thứ 2 là bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp. Trong phạm vi một tuần, giáo viên được học kĩ để dạy được môn chung và phủ sang môn khác.

“Theo tính toán, bồi dưỡng những môn tích hợp sẽ được học mỗi người học thêm 20 tín chỉ (mỗi tín chỉ 15 tiết) để học thêm môn bổ sung. Ví dụ, giáo viên Địa lý học thêm 20 tín chỉ môn Lịch sử và ngược lại. Dự kiến cuối 2018 sẽ triển khai tràn đến khi kết thúc sao cho đủ nền tảng.

Về bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp, chúng ta có cốt cán của chuẩn nghề nghiệp và có tiêu chí riêng. Cũng bắt đầu bồi dưỡng trong 8 ngày.

Những giáo viên được bồi dưỡng từ năm 2019 cho lớp 1, thì năm sau phải chuyển lên lớp 2 và theo lớp đó luôn đến lớp 5.

Kinh phí bồi dưỡng giáo viên, Bộ GD&ĐT sẽ lo hỗ trợ bồi dưỡng vòng đại trà lớp đầu tiên. Các lớp bồi dưỡng khác sau đó, địa phương phải lo kể cả vòng 1 hoặc vòng sau. Hoặc chính các giáo viên cốt cán quay trở lại hỗ trợ bồi dưỡng vòng sau về mặt công nghệ hoặc bài giảng.

Vì thế, phải chuẩn bị đội ngũ sao cho độ tuổi đủ để đi tiếp được 5 năm tiểu học vừa hỗ trợ dạy lớp sau được. Những giáo viên lớn tuổi thì không nên cho vào đội ngũ cốt cán này”, ông Minh khẳng định.

Nguồn: Dân trí

267

Gởi câu hỏi