vi rút corona
  • Phải khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ do Covid cho người dân khó khăn
  • Phải khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ do Covid cho người dân khó khăn
  • 13:43, 14/05/2020
  • Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 09/05/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018