vi rút corona
  • Thông báo 156: Tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19
  • Thông báo 156: Tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19
  • 15:53, 16/04/2020
  • Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 156/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018