4 quy định cán bộ, công chức nên biết có hiệu lực từ tháng 6/2018

17:06, 01/06/2018

Từ tháng 6/2018, nhiều văn bản mới liên quan đến thăng hạng chức danh, thi đua khen thưởng và công tác cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực.

Nguồn: Thư Ký Luật

696