Các trường hợp được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần năm 2018

16:51, 01/06/2018

Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018, quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó đề cập đến các trường hợp được hưởng BHXH một lần.

Nguồn: Thư Ký Luật

432