Viên chức
  • Muốn trở thành viên chức phải qua 02 vòng thi tuyển
  • Muốn trở thành viên chức phải qua 02 vòng thi tuyển
  • 12:00, 30/09/2020
  • Người muốn trở thành viên chức bắt buộc phải qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Trong đó, việc thi tuyển viên chức sẽ được tổ chức qua 02 vòng. Vậy, các vòng của kỳ thi tuyển viên chức được tổ chức thế nào?
  • Tổng hợp các chế độ, chính sách đối với viên chức mới nhất 2020
  • Tổng hợp các chế độ, chính sách đối với viên chức mới nhất 2020
  • 11:11, 29/08/2020
  • Từ năm 2020, các chế độ đối với viên chức có nhiều thay đổi, do đó, Thư Ký Luật đã tổng hợp tất cả các quy định về các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp, các chính sách đã và đang có hiệu lực tại đây để Quý Khách hàng và Thành viên dễ dàng tham khảo.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018