Vụ việc dân sự
  • Tranh chấp không có luật áp dụng, giải quyết như thế nào?
  • Tranh chấp không có luật áp dụng, giải quyết như thế nào?
  • 17:13, 09/05/2018
  • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS) đã quy định nhiều điểm mới đáng chú ý so với BLTTDS 2004. Một trong những thay đổi lớn là quy định về trách nhiệm của Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
  • So sánh việc dân sự và vụ án dân sự
  • So sánh việc dân sự và vụ án dân sự
  • 08:24, 04/06/2016
  • Trong thực tế thường xảy ra nhầm lẫn giữa vụ việc dân sự và vụ án dân sự. Việc cá nhân, tổ chức yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự hay khởi kiện vụ án dân sự dẫn đến những kết quả rất khác nhau.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018