Xóa nợ thuế
  • Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế
  • Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế
  • 10:00, 25/07/2019
  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 đã quy định cụ thể các nội dung về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đảm bảo chặt chẽ, tránh việc lợi dụng làm thất thu ngân sách nhà nước.
  • Đề xuất xóa nợ thuế tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp
  • Đề xuất xóa nợ thuế tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp
  • 07:47, 01/08/2016
  • Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về xóa nợ tiền chậm nộp thuế; xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018