Xuất nhập khẩu
 • Cách điền Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đúng chuẩn
 • Cách điền Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đúng chuẩn
 • 14:09, 18/11/2020
 • Hiện nay, mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-38-2015-tt-btc-thu-tuc-hai-quan-thue-xuat-khau-nhap-khau-quan-ly-thue-hang-xuat-nhap-khau-41ddd.html'> Thông tư 38/2015/TT-BTC </a> quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Dưới đây là cách điền Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đúng chuẩn.
 • Hướng dẫn chi tiết điền Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Hướng dẫn chi tiết điền Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • 11:21, 18/11/2020
 • Hiện nay, mẫu Tờ khai hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-38-2015-tt-btc-thu-tuc-hai-quan-thue-xuat-khau-nhap-khau-quan-ly-thue-hang-xuat-nhap-khau-41ddd.html'> Thông tư 38/2015/TT-BTC </a> quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết điền Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
 • Trường hợp nào phải kiểm tra trị giá hải quan hàng xuất khẩu?
 • Trường hợp nào phải kiểm tra trị giá hải quan hàng xuất khẩu?
 • 10:34, 28/06/2019
 • Trước tình trạng một số DN khai báo không đúng trị giá hải quan hàng XK như khai không đầy đủ các yếu tố cấu thành giá bán tại cửa khẩu xuất; khai thấp giá bán tại cửa khẩu xuất, không phù hợp với hồ sơ, chứng từ có liên quan nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế XK…, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất việc kiểm tra trị giá hải quan hàng XK với từng trường hợp cụ thể để siết chặt công tác quản lý trị giá hải quan đối với hàng hóa này.
 • Hồ sơ xác nhận hàng hóa nhập khẩu sử dụng cho ươm tạo công nghệ
 • Hồ sơ xác nhận hàng hóa nhập khẩu sử dụng cho ươm tạo công nghệ
 • 09:21, 02/08/2018
 • Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018