Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: QCVN49:2012/BGTVT/SĐ1:2017   Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: ***
Ngày ban hành: 04/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Giao thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quy chuẩn QCVN49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 , Quy chuan QCVN49:2012/BGTVT/SD1:2017 , Quy chuẩn QCVN49:2012 , Quy chuẩn QCVN49:2012 , Quy chuan QCVN49:2012 2018 , Quy chuan QCVN49:2012 2018

46