• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


Văn bản pháp luật về Lưu vực sông

 

Bản ghi nhớ số 92/2005/LPQT về tăng cường hợp tác và điều phối công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia thuộc lưu vực sông Mê Công giữa Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy ban sông Mê Công Căm-pu-chia

Tải về Điều ước quốc tế 92/2005/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cam pu chia   Người ký: Cao Đức Phát, Lim Kean Hor
Ngày ban hành: 10/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2005   Số công báo: Số 5
Lĩnh vực: Tài nguyên, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/10/2005, Bản ghi nhớ số 92/2005/LPQT về tăng cường hợp tác và điều phối công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia thuộc lưu vực sông Mê Công giữa Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy ban sông Mê Công Căm-pu-chia.

Nguyên tắc

Việc thực hiện Bản ghi nhớ này giữa các Bên được dựa trên các nguyên tắc sau:

- Cùng có lợi,

- Kịp thời,

- Hiệu quả và có ích,

- Môi trường lành mạnh, và

- Minh bạch.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 92/2005/LPQT

528

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7082