• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Bản ghi nhớ về Dự án phát triển lập pháp quốc gia NLD-VN-032788 giữa Việt Nam - Canada

Tải về Bản ghi nhớ về Dự án phát triển lập pháp quốc gia NLD-VN-032788 giữa Việt Nam - Canada
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2010/SL-LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Canađa   Người ký: Hoàng Thế Liên, Deanna Horton
Ngày ban hành: 23/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/09/2010   Số công báo: Từ số 540 đến số 541
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/08/2010, BNG đã ban hành Bản ghi nhớ về Dự án phát triển lập pháp quốc gia NLD-VN-032788 giữa Việt Nam - Canada.

Bản ghi nhớ này là một thỏa thuận bổ sung, được xây dựng theo Hiệp định chung về Hợp tác Phát triển giữa VIỆT NAM và CANAĐA ký ngày 21 tháng 6 năm 1994 (sau đây được gọi là “Hiệp định chung 1994”), với mục đích xác định các cam kết của VIỆT NAM và CANAĐA liên quan đến Dự án được mô tả trong Điều III.

Bản ghi nhớ này không tạo thành một điều ước quốc tế.

Từ khóa: Bản ghi nhớ về Dự án phát triển lập pháp quốc gia NLD-VN-032788 giữa Việt Nam - Canada

704

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111910