Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Bản thỏa thuận số 50/2004/PLQT về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2004/PLQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 02/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/10/2004   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/05/2004, Bản thỏa thuận số 50/2004/PLQT về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á

Quan hệ với hội đồng của SEAMEO

1. Trung tâm là một cơ quan trực thuộc của SEAMEO.

2. Trung tâm được trao quyền hạn để thực hiện các mục tiêu như quy định tại Điều khoản 2.

3. Mọi việc mà Trung tâm thực hiện theo Quy chế Hoạt động này được xem là đại diện cho SEAMEO.

4. Mặc dù có đoạn 2 của Điều khoản này, Hội đồng của SEAMEO vẫn có quyền:

(a) Kiểm tra chính sách và công tác quản lý của Trung tâm.

(b) Thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa Quy chế Hoạt động này sau khi có sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam.

(c) Xem xét lại các quyết định của Hội đồng Quản trị Trung tâm, và.

(d) Bác bỏ hoặc phê chuẩn các quyết định hay hoạt động vượt quá thẩm quyền của Hội đồng Quản trị Trung tâm.

96