• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới

 

Báo cáo 04/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện bình đẳng giới của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Văn bản khác 04/BC-BLĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/BC-BLĐTBXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 24/01/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/01/2011, Bộ LĐTBXH đã ban hành Báo cáo 04/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện bình đẳng giới của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới và Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới, trong hai năm qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Ban hành Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu tổng quát "Đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Chiến lược xác định 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động - việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và thông tin, gia đình và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 

Từ khóa: Văn bản khác 04/BC-BLĐTBXH

452

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118646