• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Báo cáo 04/BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Văn bản khác 04/BC-BTP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/BC-BTP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 09/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/1/2009, Bộ tư pháp đã có Báo cáo 04/BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009.

Báo cáo gồm 2 phần tổng kết công tác tư pháp năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009.

Theo đó: Năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế tiếp tục tác động xấu đến sự phát triển kinh tế nước ta; hầu hết các ngành sản xuất bị suy giảm, thị trường trong và ngoài nước bị thu hẹp; những tồn tại, bất cập vốn có của nền kinh tế nước ta vẫn còn. Trước những diễn biến mới của tình hình, để ngăn chặn suy giảm sâu của nền kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010, Quốc hội đã thông qua mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2009, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các giải pháp để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Các giải pháp chủ yếu:

- Đôn đốc, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của Ngành, nhất là trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, báo cáo, thống kê công tác tư pháp.

- Xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, cung cấp thông tin theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ và chính xác, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật;

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các Trang thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Cục Công nghệ thông tin.

- Tiếp tục nâng cao trình độ tin học của cán bộ, công chức, viên chức; hình thành thói quen làm việc trên văn bản điện tử, môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp.

- Đầu tư đầy đủ, đồng bộ các thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của Ngành.

Từ khóa: Văn bản khác 04/BC-BTP

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
104613