• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Báo cáo 07/BC-HĐNTNN về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình do hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2008 do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Tải về Văn bản khác 07/BC-HĐNTNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/BC-HĐNTNN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 09/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/02/2009, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng Báo cáo 07/BC-HĐNTNN về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình do hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2008.

Theo nhiệm vụ của Thủ tướng giao tại Văn bản số 2414/VPVP-KTN ngày 16/04/2008 của Văn phòng Chính phủ, tổng số công trình được Hội đồng tổ chức nghiệm thu và kiểm tra năm 2008 là 62 công trình, trong đó có 12 công trình được Hội đồng nghiệm thu, 50 công trình được Hội đồng kiểm tra. Phân theo loại công trình, trong tổng số 62 công trình, có:

- Công trình thủy điện : 33

- Thủy lợi : 04

- Giao thông : 18

- Dầu khí : 03

- Công trình khác : 04

Trong số 62 công trình nêu trên có 9 công trình Hội đồng chưa tổ chức kiểm tra trong năm 2008 vì các công trình này chưa được triển khai thi công xây dựng hoặc khối lượng thi công xây dựng chưa được nhiều (như các công trình: Thủy điện sông Bung 2, Thủy điện sông Bung 4, Thủy điện Đăkdrink, Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Ngòi Phát, Cảng Cái Mép – Thị Vải, Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Cầu Nhật Tân...). Số còn lại 53 công trình đã được Hội đồng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Từ khóa: Văn bản khác 07/BC-HĐNTNN

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124466