• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Báo cáo 156/BC-UBND về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh thành phố tháng 8, tám tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Tải về Văn bản khác 156/BC-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/BC-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ THÁNG 8, TÁM THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2013

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện đạt kết quả như sau:

I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành ph

1. Các phiên họp, Hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố:

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân thành phố đã họp giao ban thường kỳ với các sở - ban - ngành, quận - huyện trên địa bàn thành phđể đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng đầu năm và chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 139 cuộc họp và trực tiếp đi cơ sở kiểm tra để giải quyết các công việc liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành như: nghe báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch 1/2000 trên địa bàn thành ph; về các dự án, công trình giao thông đường bộ cần ưu tiên đầu tư xây dựng, phục vụ cho việc kết nối một số cảng của thành phố; về kế hoạch ứng phó khẩn cấp của thành phố trong trường hợp hồ Dầu Tiếng gặp sự cố hoặc xả lũ theo thiết kế; về Chương trình phát triển công nghệ Hệ thống vi cơ điện tử; họp Hội đồng nghệ thuật xét duyệt các Dự án xây dựng Đền Tưởng niệm Bến Dược và Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn; về Công trình Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh; về quảnnhà nước đi với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các hội hoạt động đối ngoại nhân dân; về xây dựng dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014. Ủy ban nhân dân thành phố còn tham dự các Hội nghị do Hội đồng nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức lấy ý kiến của cán bộ cao cấp nghỉ hưu; cán bộ chủ chốt quận - huyện, sở - ngành; các nhà khoa học, trí thức, văn - nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân thành phố về dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố.

- Thành phố đã tổ chức và tham dự một số sự kiện: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"; Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; Hội chợ triển lãm tôn vinh "Hàng Việt Nam" năm 2013.

Ngoài ra, thành phố đã tham dự và tiếp, làm việc với đoàn công tác của một số cơ quan Trung ương: dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2013; Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ; làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 3 năm (2011 - 2013) và nhiệm vụ 2 năm (2014 - 2015); vi Bộ Tài Chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; với Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải vcác biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, kinh doanh vận tải và đi kiểm tra một scông trình giao thông trên địa bàn thành phố; với Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2014; tình hình triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2011-2013; việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí; việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013; với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tuyển dụng đào tạo, bi dưỡng, công chức, viên chức; cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghe báo cáo về việc chuẩn bị Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2013; với Đoàn cán bộ liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phi chính phủ nước ngoài.

2. Công tác ban hành các văn bản:

Trong tháng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 08 Quyết định quy phạm pháp luật; 02 chỉ thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 611 quyết định cá biệt, 674 công văn, 22 báo cáo; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành ph đã ban hành 927 công văn, 91 thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, có các văn bản quan trọng như:

- Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định v min, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2013 về điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn;

- Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2013

1. Kết quả một s chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành ph trong tháng 8:

1.1. Về kinh tế:

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 50.794 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,9%). Tính chung 8 tháng đầu năm, tng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 389.377 tỷ đng, tăng 12,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,8%). Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 8,95% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,7%).

Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2013 - 2014 lần đầu tiên được trin khai thực hiện xuyên suốt 12 tháng ktừ ngày 01/4/2013. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình luôn tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn nguyên liệu, dự báo cung - cầu thị trường để xây dựng phương án sản xuất, thể hiện tính chuyên nghiệp trong việc điều phối hàng hóa đến các hệ thống phân phối, đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng cho thị trường, kể cả thời điểm có biến động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố nói chung và nhu cầu mua sắm của đối tượng học sinh, sinh viên nói riêng chuẩn bị bước vào năm học mới. Hầu hết các đơn vị có lượng hàng cung ứng ra thị trường đều vượt kế hoạch được giao như: Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 (180%). Công ty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may Việt Nam (188,9%), Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (266,4%), Công ty cổ phần Vĩnh Tiến (458,6%), Công ty Cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (Fahasa) (133,1%), Công ty Cphần Tập Việt (129,5%), Công ty TNHH SX Hương Mi (123,1%). Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng trong Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm nay tăng cao, trong đó 02 mặt hàng tăng mạnh là đồng phục học sinh đạt 176,4%, tập học sinh đạt 174% so với kế hoạch.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,31% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ: 4 nhóm có mức giá tương đương với tháng trước; 7 nhóm có chỉ số giá tăng, trong đó có 2 nhóm tăng cao hơn mức bình quân chung là "giao thông" tăng 1,24% và "nhà ở điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng" tăng 0,58%, đây là 2 nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự điều chỉnh tăng giá bán nhiên liệu (xăng, dầu, chất đốt, điện...) trong các tháng (tính từ 17/7 đến 17/8). 5 nhóm còn lại có mức tăng thấp: "ăn và dịch vụ ăn uống" tăng 0,19%; "đồ uống và thuốc lá" tăng 0,28%; "văn hóa - thể thao - giải trí" tăng 0,28%; "may mặc - mũ nón - giày, dép" tăng 0,19%.

Chsố giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2013 tăng 2,98% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,37%). So với tháng 12/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,26% (cùng kỳ tăng 2,14%). Chỉ số giá USD tăng 2,41% so với tháng 12/2012 và tăng 2,29% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tháng 8 giảm 19,3% so với tháng 12/2012 và giảm 9,72% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 8 ước đạt 1,97 tỷ USD, giảm 23,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,4%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,4 tỷ USD, giảm 22,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,1%).

Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 17,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,2%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 13 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,8%). Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 15,3%, hàng dệt may tăng 3,1%, sản phẩm chất dẻo tăng 1,9%; một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ: gạo giảm 45,5%, thủy sản giảm 17,5%, cà phê giảm 17,4%, túi xách, ví, vali, mũ và ô dù giảm 12,2%, cao su giảm 10,5%...

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 8 ước đạt 2 tỷ USD, giảm 22,7% so tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 7,7%). Tính chung 8 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,7%). Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: st thép các loại tăng 4,7%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 1,3%; chất dẻo tăng 0,9%; xăng dầu giảm 41,2%; dầu mỡ động, thực vật giảm 28,8%; dược phm giảm 17,3%; sữa và các sản phẩm sữa giảm 6,9%...

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 8 chỉ ở mức tương đương tháng trước, trong đó có nhiều ngành giảm mạnh như: sản phẩm thuốc lá giảm 10%, sản phm điện tử, máy tính giảm 10,2%, sản xuất máy móc, thiết bị giảm 17,7%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, công nghiệp của thành phố tăng 5,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4,2%). 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 4,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7 tháng 0,7 điểm phần trăm, trong đó: chế biến lương thực thực phm tăng 8,2%, hóa dược - cao su tăng 8,5%, điện tử tăng 2% và cơ khí chế tạo tăng 2,4%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành tại thời điểm 1/8/2013 tăng 5,9% so với tháng trước, một số ngành có mức tăng khá cao: chế biến thực phẩm tăng 14,8%, đuống tăng 71%, thuốc lá tăng 38,1%, hóa chất tăng 17,1%, điện tử tăng 87,4%, máy móc thiết bị tăng 27,7%, sản xuất giường - tủ - bàn, ghế tăng 40,5%.

- Ngành Nông nghiệp:

Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tháng 8 ước đạt 357,5 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 2.254,9 tỷ đồng, tăng 6,6% (cùng kỳ tăng 6,1%).

Vụ hè thu: tổng diện tích gieo trồng ước đạt 10.881ha, tăng 7,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,8%). Trong đó, diện tích lúa đạt 6.271 ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ; diện tích gieo trồng rau đạt 3.208 ha, tăng 8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1%).

Vụ mùa: đã xuống giống được 725 ha lúa và trồng được 1.658,8 ha rau.

Tổng sản lượng thủy sản 8 tháng ước đạt 30.199 tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,7%); trong đó, sản lượng đánh bắt tăng 8,1% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng tăng 14,8% so vi cùng kỳ.

- Doanh thu vận tải tháng 8 ước đạt 4.761,2 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 35,8%). Tính chung 8 tháng đầu năm, doanh thu vận tải ước đạt 34.467,3 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 29,8%). Trong đó: doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 23.633,5 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 10.833,8 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

- Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 8 ước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,6%). Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 46,8 triệu tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,5%).

- Du lịch: lượng khách quốc tế đến thành phố trong tháng 8 ước đạt 290.000 lượt người, tương đương cùng kỳ; trong đó, khách đến bằng đường hàng không là 224.385 lượt người, giảm 2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11%). Tng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 8 tháng đầu năm ước đạt 2.443.800 lượt, tăng 1,4% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,1%) và đạt 60% kế hoạch năm 2013. Tổng doanh thu du lịch (bao gồm nhà hàng, khách sạn và du lịch lữ hành) trong 8 tháng ước đạt 55.712 tỷ đồng tăng 17,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 23,3%).

1.2. Về tài chính - tín dụng:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng ước đt 150.621,3 tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán, tăng 9,3% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,8%). Trong đó thu nội địa 77.038,5 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán, tăng 8%; thu từ hoạt động xut nhập khu 50.800 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, tăng 19,2%; thu từ dầu thô 20.901,5 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, giảm 6,8%.

- Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 8 tháng ước đạt 25.109,3 tỷ đồng, đt 57,9% dự toán, tăng 10% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,8%). Chi đầu tư phát triển 9.011 tỷ đồng, giảm 1,2% so cùng kỳ, trong đó chi trả lãi vốn vay 186,7 tỷ đng, bằng 47% so cùng kỳ. Chi thường xuyên ước 15.805,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế tăng 4,3%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng 21,9%; chi sự nghiệp y tế tăng 26%; chi quản lý hành chính tăng 30,7%; chi đảm bảo xã hội tăng 13%; chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học tăng 3%.

- Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 đạt 1.053.510 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,3%) và tăng 6,08% so cuối năm 2012; trong đó vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16,1% tổng vốn huy động, giảm 3,92% so cuối năm 2012; vn huy động bằng nội tệ tăng 8,25%.

- Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 đạt 896.693 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2012 (cùng kỳ tăng 2,1%) và tăng 4,82% so cuối năm 2012; trong đó, dư nợ bằng ngoại tệ chiếm 17,4% tổng dư nợ, giảm 17,48% so cuối năm 2012; dư nợ bng nội tệ tăng 11,14%; dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 44,8% tổng dư nợ, tăng 5,42%; dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 4,34%.

Đến ngày 31/7/2013, tỷ lệ nợ xấu1 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 5,94% tăng 0,09 điểm phần trăm so với cuối tháng 6 và tăng 0,44 điểm phần trăm so với cuối năm 2012 (cuối năm 2012 là 5,5%).

1.3. Về đầu tư phát triển:

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố 8 tháng ước thực hiện 84.212 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10%). Thành phố đã giao kế hoạch vốn đợt 1 với tổng số vốn giao là 16.792,951 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân từ đầu năm đến nay là 7.225,036 tỷ đồng (trong đó giải ngân vốn ODA là 506,996 tỷ đồng); như vậy, tỷ lệ giải ngân là 43,03%. Nếu không tính phần vốn ODA thì tỷ lệ giải ngân là 52,52%. Hiện thành phố đang rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư và cân đối nguồn thu ngân sách để xem xét bố trí vốn kế hoạch đợt 2 năm 2013.

- Đầu tư trong nước: Tính đến 20/8/2013, thành phố có 17.121 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 79.120 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 7% về số lượng doanh nghiệp và giảm 44% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 23.891 doanh nghiệp đăng ký thay đi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 78.557,6 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 18% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vn đăng ký và bsung là 157.677,6 tđồng, giảm 25% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 42%).

Đã có 12.726 doanh nghiệp gửi thông báo ngưng nghỉ hoạt động, giảm 10,2% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2013, có 1.576 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể (bằng 9,2% số doanh nghiệp thành lập mới).

- Đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 20/8/2013, thành phố có 260 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 587,7 triệu USD (so với cùng kỳ tương đương về số dự án và tăng 0,43% về vốn). Ngoài ra, có 84 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 586,4 triệu USD (so với cùng kỳ tăng 9,1% về số dự án và giảm 7,13% về vốn). Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký cp mới và điều chỉnh tăng vốn là 1,17 tỷ USD, gim 3,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 52,6%).

- Vốn viện trợ phát triển (ODA): hiện thành phố đang quản lý 03 dự án đã hoàn thành đang theo dõi trả nợ và 24 dự án đang trin khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 117.767 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 97.119 tỷ đồng, vốn đối ứng là 20.647,8 tỷ đồng. Ước giải ngân trong 8 tháng đầu năm 2013 đạt 2.127,9 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 1.947 tỷ đồng, vốn đối ứng là 180,8 tỷ đồng.

1.4. Về công tác xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch:

Trong tháng, thành phố đã đón tiếp và cung cấp thông tin cho 45 đoàn khách đầu tư gồm 235 người đến tcác nước: n Độ, Bỉ, Canada, Ecuador, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản, Malaysia, Hungary, Vương Quốc Anh, Hongkong, Thái Lan, Trung Quốc, Slovakia, Hy Lạp, Úc, Indonesia, Singapore và Campuchia... với mục đích tìm hiểu về môi trường, cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin, thủ tục đầu tư kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đối thoại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thành phố tổ chức Hội nghị bàn tròn giữa Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Lãnh đạo thành phố với cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, đã có 120 doanh nghiệp đăng ký tham dự.

1.5. Về văn hóa - xã hội:

a) Thành phố đã tổ chức dâng hương, lễ kỉ niệm và triển lãm nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2013). Ngoài ra, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thảo khoa học "Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh - dấu ấn trong phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn những năm 1920"; Hội thi chung kết cp Thành phố "Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn" lần 3 năm 2013; Lễ tổng kết trao giải hội thi ảnh đẹp "Danh thắng và con người An Giang" nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhân kỉ niệm lần thứ 68 Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố đã tổ chức các hoạt động như Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ kỉ niệm và chương trình biểu diễn nghệ thuật; Triển lãm chuyên đề về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; các hoạt động lễ hội như "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta", Cuộc đua xe đạp truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh - 2013... và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực khác trên địa bàn thành ph. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức chương trình bn pháo hoa nghệ thuật kỉ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Thành phố đã tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ cho nhân dân ở các quận - huyện ngoại thành, khu chế xuất, đơn vị bảo trợ xã hội, đặc biệt là tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ các cháu thiếu nhi trong dịp hè. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tổng cộng 61 suất phục vụ 29.920 lượt người xem.

b) Từ 12/8/2013, hơn 1 triệu học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã bước vào năm học mới 2013-2014 (trong đó có khoảng 530.000 học sinh tiểu học; hơn 350.000 học sinh trung học cơ sở và khoảng 200.000 học sinh trung học phổ thông). Trong năm học 2013-2014, thành phố đưa vào sử dụng hơn 1.200 phòng học mới cho các cấp học, bậc học. Mặc dù năm nay số học sinh vào lớp 1 tăng lên khá nhiều nhưng các trường vẫn đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân, cả học sinh tạm trú trên địa bàn.

Chủ đề năm học 2013 - 2014 là: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh". Theo đó, sẽ chú trọng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ giáo viên, chú trọng đổi mới tư duy nghiên cu, giảng dạy.

c) Trong tháng, đã tổ chức 10 giải thể thao thành tích cao cấp thành phố (gồm 06 giải vô địch, 01 giải trẻ, 01 giải năng khiếu và 02 giải Cúp các câu lạc bộ); 01 giải quốc tế (Điền kinh). Cử 126 lượt huấn luyện viên, 633 lượt vận động viên, 03 chuyên gia và 22 trọng tài thuộc 25 môn thể thao, đạt 147 Huy chương Vàng, 122 Huy chương Bạc, 96 Huy chương Đồng, trong đó có 5 môn đạt hạng nhất toàn ở nội dung vô địch gồm Judo, Muay, Điền kinh, Cờ tướng và Bơi lội; có 5 môn đạt hạng II toàn đoàn. Cử 10 lượt huấn luyện viên, 49 lượt vận động viên, 02 chuyên gia thuộc 05 môn thể thao tham dự 05 giải quốc đạt 01 Huy chương Vàng, 07 Huy chương Bạc và 07 Huy chương Đồng.

d) Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 22.800 lao động, trong đó lao động có việc làm ổn định là 17.600 người, tạo mới 9.300 chỗ làm cho người lao động. Tính chung 8 tháng đầu năm, số lao động được giải quyết việc làm là 190.500 người, đạt 71,89% kế hoạch; số chviệc làm mới tạo ra là 73.700 chỗ, đạt 61,42% kế hoạch.

Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp:

Từ ngày 08/07 đến ngày 09/08, trên địa bàn thành phố đã có 13.900 người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký thất nghiệp (cùng kỳ có 12.200 người); 13.200 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (cùng kỳ có 11.500 người).

đ) Về công tác giảm nghèo tăng hộ khá: tính đến nay, trên địa bàn thành phố còn khoảng 30.000 hộ nghèo, chiếm khoảng 1,65% tổng hộ dân thành phố. Trong 8 tháng đầu năm có 29 phường được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Tính đến nay, có 83 phường và quận 5, 6, 11 được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Thành phố đang xây dựng Đề án điều chỉnh mức thu nhập bình quân hộ nghèo trên địa bàn thành phHồ Chí Minh.

e) Tình hình dịch bệnh (Từ 16/7/2013 đến 15/8/2013):

* Bệnh sốt xuất huyết: trong tháng có 815 trường hợp nhập viện, tăng 226 trường hp (+38,37%) so với tháng trước, không có trường hợp tử vong. Tính chung 8 tháng đu năm có 3.989 trường hợp, giảm 2.428 trường hợp (-37,83%) so với cùng kỳ năm 2012, tử vong 03 ca.

* Bệnh tay-chân-miệng: trong tháng có 588 trường hợp nhập viện điều trị, giảm 151 ca (-20,43%) so với tháng trước, không có trường hp tử vong. Tính chung 8 tháng đu năm có 4.665 ca nhập viện điều trị, giảm 1.839 ca (-28,27%) so với cùng kỳ, có 01 ca tử vong.

* Bệnh cúm A (H1N1): Tổng số ca tử vong do cúm A(H1N1) tại thành phố trong năm 2013 tính đến thời điểm này ghi nhận là 6 ca tại các quận: 3, 9, 11, Tân Phú, Gò Vấp và Tân Bình.

1.6. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Trong tháng, Công an thành phố triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt lễ kỉ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9; phòng ngừa, ngăn chặn tụ tập đông người biểu tình; tăng cường đảm bảo an ninh thông tin và phòng, chng tn công mạng của cơ quan đặc biệt nước ngoài. Nm tình hình, đấu tranh đối sách với số đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn thành phố.

a) Về trật tự an toàn xã hội: (Từ 16/7/2013 đến 15/8/2013)

+ Vi phạm về kinh tế và môi trường: đã phát hiện và xử lý 53 vụ vi phạm kinh tế; thu giữ nhiều loại hàng hóa trị giá khoảng 12 tỷ đồng; chủ yếu là thuốc lá ngoại, rượu ngoại, bia, mũ bảo hiểm, máy đánh bạc, điện thoại di động, linh kiện điện tử, đ chơi trẻ em... Lực lượng Cảnh sát môi trường đã tập trung nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện 59 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

+ Tội phạm hình sự: đã xảy ra 569 vụ phạm pháp hình sự, tăng 65 vụ (+12,89%) so với cùng kỳ 2012; làm chết 18 người, bị thương 56 người và thiệt hại tài sản trị giá trên 16,9 tỷ đồng. Đã điều tra khám phá 350 vụ, bắt 452 tên (đạt 61,51%), triệt phá 82 băng nhóm 195 tên; truy xét bắt 14 tên có quyết định truy nã, vận động 04 tên đầu thú, thanh loại 04 tên, bắt 103 tên có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông: tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng được đảm bảo. Trong tháng 8, thành phố hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình cầu vượt: tại nút giao Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương; cầu vượt nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; Cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 10; cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 10B, góp phần giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao này. Trong tháng, đã lập biên bản xử lý hành chính 61.783 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 4.922 xe các loại, tước giấy phép lái xe 7.049 trường hợp, xử lý 3.525 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm…, chuyển kho bạc nhà nước thu trên 27 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông đường bộ: đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, tăng 06 vụ (+8,21%) so với tháng trước và tăng 01 vụ (+1,28%) so với cùng kỳ; làm chết 69 người, tăng 03 người (+4,54%) so với tháng trước và tăng 01 người (+1,47%) so vi cùng kỳ; bị thương 20 người, giảm 01 người (-4,76%) so với tháng trước và giảm 07 người (-25,92%) so với cùng kỳ.

+ Tình hình cháy, nổ: đã xảy ra 37 vụ cháy, giảm 14 vụ (-27,45%) so với tháng trước; giảm 06 vụ (-13,95%) so với cùng kỳ năm 2012; không có người chết và bị thương (so với tháng trước giảm 03 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2012 không tăng không giảm). Thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền hơn 51 triệu đồng, còn 04 vụ chưa ưc tính được thiệt hại thành tiền. Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ nổ nào, so với tháng trước giảm 01 vụ (-100%), so với cùng kỳ năm 2012 không tăng không giảm.

Trong tháng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp quốc gia tại tòa nhà Diamond Plaza.

1.7. Về công tác đối ngoại:

Trong tháng, lãnh đạo thành phố đã đón tiếp 11 đoàn khách quốc tế (07 đoàn nhà nước, 03 đoàn doanh nghiệp và 01 đoàn thuộc thành phần khác); trong đó, có một số đoàn cấp cao như: Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại sứ Nhật Bản; Đại sứ Hungary; Tổng lãnh sự Vương quốc Anh; Tổng lãnh sự Canada; Tổng lãnh sự Trung Quốc; Toàn quyền New Zealand; Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp.

2. Nhận xét, đánh giá chung:

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 8 và 8 tháng đầu năm đã có dấu hiệu khởi sắc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Khu vực thương mại - dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ (tăng 12,9%; cùng kỳ tăng 8,9%). Sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng khá so cùng kỳ (tăng 5,5%; cùng kỳ chỉ tăng 4,2%). Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát trin ổn định. Chương trình bình ổn thị trường mùa khai trường năm 2013 đã phát huy hiệu quả; mức tiêu dùng các mặt hàng trong chương trình tăng cao so với năm trước. Công tác xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế, giá cổn định; chsố giá tiêu dùng tháng 8 tăng nhẹ so với tháng trước (0,31%). Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ; các nhiệm vụ chi thường xuyên được đảm bảo; nhiều công trình giao thông trọng điểm của thành phố, công trình đầu tư cơ sở vật chất trường lớp của ngành giáo dục và đào tạo được tập trung chỉ đạo; một số công trình hoàn thành vượt tiến độ, đưa vào sử dụng đã góp phần tích cực giải quyết ùn tắc giao thông và phục vụ cho năm học mới.

Các vấn đề an sinh xã hội luôn được quan tâm, chăm lo tốt, đặc biệt nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình và người có công với nước trong dịp Lễ Quốc khánh được triển khai tích cực, chu đáo. Kế hoạch chuẩn bị năm học mới 2013-2014 được chuẩn bị chu đáo và triển khai thuận lợi theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là các dịp lễ quan trọng của đất nước. Công tác phòng cháy, chữa cháy thường xuyên được kiểm tra, xử lý nên đã ngăn chặn, giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Tiến độ thu ngân sách nhà nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn đạt ở mức thấp so với kế hoạch đề ra, nhiu khả năng thành phkhông hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 do chỉ tiêu thu giao cho thành phố quá cao so với điều kiện và khả năng thực tế của thành phố. Tỷ lệ giải ngân vốn đu tư xây dựng cơ bản không cao (chỉ đạt 52,52%), nguồn vốn chi đu tư phát triển tiếp tục gặp khó khăn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm. Sản xuất, kinh doanh tuy có chuyển biến nhưng còn nhiều khó khăn, tổng cầu nền kinh tế vẫn còn thấp. Việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Tình hình tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp.

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2013:

1. Tình hình thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2013 tuy khá hơn so với cùng kỳ năm 2012 nhưng để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013 là vấn đề hết sức khó khăn. Cần triển khai nghiêm túc Chthị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xut - kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Triển khai hiệu quả việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; rà soát kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2013, nhận định những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu của từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp cụ thể trong 4 tháng cuối năm 2013. Đồng thời, tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách (ưu tiên chi tiền lương và các khoản có tính chất lương; chi thường xuyên; các khoản an sinh xã hội và chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm trên địa bàn). Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách thành phố theo Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

2. Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ đã được phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối, bố trí các điểm bán hàng bình ổn giá tại các chợ truyền thống, khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp và tại các xã vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, giảm tỷ lệ hàng tồn kho. Tiếp tục tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh chương trình đối thoại, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công trình có quy mô lớn đã được ưu tiên bố trí vốn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm đúng kế hoạch những tháng cuối năm 2013 đã đề ra (Đường Vành đai phía Đông - đoạn tđường Đồng Văn Cống đến cầu Rạch Chiếc; Đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến cầu Bình Triệu; cầu Sài Gòn 2...).

4. Trước khai giảng năm học mới, các trường cần có các giải pháp cụ thể, tích cực, giải quyết kịp thời những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Thực hiện đúng quy định thu, sử dụng học phí, thu khác năm học 2013 - 2014. Lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014 phải được tổ chức trang trọng, kết hợp các hoạt động tươi vui, sinh động nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện các tuyến, đảm bảo đấu thầu thuốc đúng quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của người dân; tăng cường chỉ đạo y tế dự phòng, kiểm dịch y tế; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cũng như đối với các nguồn thực phẩm đưa vào phục vụ trên địa bàn thành phố.

6. Tập trung hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách thành phố năm 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Tổ chức sơ kết tình hình kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ quý IV năm 2013 và thông qua dự thảo nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2014. Hoàn tất dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (khóa IX) 3 năm 2011-2013, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2015 và Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện 6 chương trình đột phá (Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra), trình Hội nghị Thành ủy trong tháng 9 năm 2013. Tập trung hoàn chỉnh Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh trình Trung ương theo đúng tiến độ đề ra.

7. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lệ an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; triển khai các giải pháp phòng, chống cháy nổ; các giải pháp bảo đảm trật tự xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);
-
Bộ Kế hoạch và Đu tư; Bộ Tài chính;
-
Tng Cục Thống kê;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND. TP;
-
Thành viên UBND thành phố;
-
Các sở - ban - ngành TP;
-
Ủy ban MTTQ và Đoàn thể TP;
-
UBND các quận - huyện;
-
Các Tổng Cty, Công ty thuộc TP;
-
VPUB: CPVP; Các Phòng CV, THKH (2b);
-
Lưu: VT, (THKH/Đ)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Luận

 1 Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/BC-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Võ Văn Luận
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 156/BC-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206065