• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Báo cáo 16/BC-BTP tổng kết công tác tư pháp năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Văn bản khác 16/BC-BTP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/BC-BTP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 19/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Báo cáo 16/BC-BTP tổng kết công tác tư pháp năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2013.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ, năm qua toàn Ngành Tư pháp đã tập trung triển khai một cách bài bản, khoa học, bám sát các yêu cầu tổng kết của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, qua đó tham mưu giúp các bộ, ngành và địa phương hoàn thành Báo cáo tổng kết và các Báo cáo chuyên đề cơ bản đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bộ Tư pháp cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 hoàn thành Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đánh giá là toàn diện, công phu, sâu sắc về các vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và chính quyền địa phương trong tổ chức quyền lực nhà nước. Công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương tham gia ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được tiến hành một cách chặt chẽ với nhiều ý kiến có chất lượng, liên quan đến các vấn đề như xây dựng Nhà nước pháp quyền và tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; cơ chế xử lý vi phạm Hiến pháp...

Bộ Tư pháp cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong năm 2013. Với việc tham mưu giúp các các cấp, các ngành hoàn thành việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, tích cực tham gia ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ngành Tư pháp đã bước thêm một bước vững chắc trong việc khẳng định vị trí, vai trò của mình trong trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

 

Từ khóa: Văn bản khác 16/BC-BTP

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
166467