• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Báo cáo 197/BC-BTP kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Văn bản khác 197/BC-BTP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 197/BC-BTP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 26/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Báo cáo 197/BC-BTP kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành.

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Tư pháp, pháp chế các bộ, ngành và các cơ quan tư pháp địa phương; xây dựng hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu công chức, chức danh viên chức các đơnvị làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, phân công rõ trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc chuyên môn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu về kết quả công tác của cơ quan, đơn vị.

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, các nhiệm vụ đã được xác định tại các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Bộ và các đơn vị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong năm công tác 2013, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ Trung ương đến địa phương; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, THADS. Kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, bất cập; kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, công chứng, bán đấu giá tài sản, THADS tại địa phương. Tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Từ khóa: Văn bản khác 197/BC-BTP

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
212201