Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 2537/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2537/BC-BNN-VP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Ngọc Thuật
Ngày ban hành: 02/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/10/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo 2537/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2006. Cụ thể,

Về công tác xây dựng pháp luật

Trong tháng 9, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 08 văn bản, trong đó 02 văn bản trong kế hoạch chiếm 9,1% (2/22 văn bản) và 06 văn bản phát sinh.

Đã trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm theo qui định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng; gửi Bộ Tư Pháp đề nghị thẩm định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về quyền đối với giống cây trồng của Luật sở hữu trí tuệ; tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị định Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; góp ý kiến với các Bộ, ngành 03 dự án Luật, 02 Nghị quyết, 13 Nghị định, 04 Quyết định, 01 đề án, 01 thông tư và một số văn bản khác.

Về công tác kiểm tra văn bản và chấp hành pháp luật

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, Bộ đã nhận được văn bản của 26 tỉnh thành phố và 6 Bộ gửi văn bản để kiểm tra.

90