• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Báo cáo 264/BC-BNN-KTHT kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu đến tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Văn bản khác 264/BC-BNN-KTHT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/BC-BNN-KTHT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 09/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/02/2012, BNN đã ban hành Báo cáo 264/BC-BNN-KTHT kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu đến tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2012. 

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất, giao đất và hỗ trợ sản xuất, bảo đảm cho các hộ tái định cư có đủ đất để sản xuất theo quy hoạch chi tiết được duyệt; hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư;

- Thực hiện tốt việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chủ động phòng, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng trong các khu tái định cư cho phù hợp với thực tế nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án được phân bổ cho từng tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp và tiếp tục triển khai phương án sản xuất phù hợp với điều kiện của từng khu, điểm tái định cư;

Từ khóa: Văn bản khác 264/BC-BNN-KTHT

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134623