• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp

 

Báo cáo 29/BC-LĐTBXH về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Văn bản khác 29/BC-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/BC-LĐTBXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Đặng Đức San
Ngày ban hành: 29/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/04/2011, Bộ LĐTBXH đã ban hành Báo cáo 29/BC-LĐTBXH về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản

Thực hiện Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã tiến hành thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đã

Kết quả của việc rà soát văn bản như sau:

Đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 25/1/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật, trong đó số văn bản hết hiệu lực gồm: 7 văn bản.

Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành việc tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Từ khóa: Văn bản khác 29/BC-LĐTBXH

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124983