• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Báo cáo 3831/BC-BHXH năm 2013 thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 3831/BC-BHXH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3831/BC-BHXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 27/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/9/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Báo cáo 3831/BC-BHXH năm 2013 thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Kết quả việc thí điểm cấp thẻ BHYT có ảnh

a) Kết quả thí điểm lần thứ nhất (từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010)

- Địa phương triển khai thí điểm: Gia Lai, Thanh Hóa và Hà Giang.

- Đối tượng cấp thẻ BHYT có ảnh: Người nghèo, dân tộc thiểu số; hưu trí, mất sức lao động; người lao động làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Về hình thức thẻ BHYT có ảnh: Thực hiện đồng thời 02 hình thức:

+ Thẻ BHYT có dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai.

+ Thẻ BHYT có in ảnh.

- Phương thức thu thập ảnh và cấp thẻ BHYT có ảnh:

+ Người tham gia BHYT nộp ảnh; cơ quan BHXH dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai trên thẻ BHYT.

+ Người tham gia BHYT nộp ảnh; cơ quan BHXH dùng máy quét, in ảnh trên thẻ BHYT.

+ Cơ quan BHXH tổ chức chụp ảnh cho người tham gia, sau đó dùng máy quét, in trên thẻ BHYT.

- Tổng sổ thẻ BHYT có ảnh đã cấp: 160.000 thẻ (Gia Lai 85.000 thẻ; Thanh Hóa 24.000 thẻ; Hà Giang 51.000 thẻ), trong đó:

+ Người nghèo, dân tộc thiểu số: 39.000 thẻ;

+ Hưu trí, mất sức lao động 31.000 thẻ;

+ Người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp: 90.000 thẻ.

b) Kết quả thí điểm lần thứ hai (từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012)

- Địa phương triển khai thí điểm: Thành phố Hải Phòng và tỉnh Sóc Trăng

- Đối tượng cấp thẻ BHYT có ảnh: Người nghèo, dân tộc thiểu số; hưu trí, mất sức lao động; học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác.

- Về hình thức thẻ BHYT có ảnh: Thẻ BHYT có in ảnh.

- Phương thức thu thập ảnh và cấp thẻ BHYT có ảnh:

+ Người tham gia BHYT nộp ảnh; cơ quan BHXH dùng máy quét, in ảnh trên thẻ BHYT.

+ Cơ quan BHXH tổ chức chụp ảnh cho người tham gia, sau đó dùng máy quét, in ảnh trên thẻ BHYT.

- Tổng số thẻ BHYT có ảnh đã cấp: 102.000 thẻ (Hải Phòng 62.000 thẻ; Sóc Trăng 40.000 thẻ), trong đó:

+ Người nghèo, dân tộc thiểu số: 20.000 thẻ;

+ Hưu trí, mất sức lao động 22.000 thẻ;

+ Học sinh, sinh viên 30.000 thẻ;

+ Các đối tượng khác 30.000 thẻ.

Như vậy, tổng số thẻ BHYT có ảnh phát hành sau 02 lần thực hiện thí điểm là 262.000 thẻ, trong đó: 59.000 thẻ cấp cho đối tượng người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; 30.000 thẻ cấp cho học sinh sinh viên, còn lại cấp cho một số đối tượng khác.

Từ khóa: Văn bản khác 3831/BC-BHXH

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208978