• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Báo cáo 5969/BC-BNN-PC kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phối hợp giáo dục pháp luật của Bộ năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5969/BC-BNN-PC   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Văn Quý
Ngày ban hành: 06/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/12/2012, BNN đã ban hành Báo cáo 5969/BC-BNN-PC kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phối hợp giáo dục pháp luật của Bộ năm 2012.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Quyết định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và thành phố; thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và của ngành.

- Xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật; đào tạo nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng, xây dựng các câu lạc bộ pháp luật tại vùng nông thôn; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cung cấp tài liệu pháp luật... Thí điểm và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; lồng ghép với việc giáo dục trong trường học, trong phong trào thanh niên và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị tại cơ sở...

- Chú trọng đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đặc biệt đào tạo về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, có chính sách đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân đội ngũ báo cáo viên nhằm sử dụng vào công tác tuyên truyền được hiệu quả.

Từ khóa: Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152798