Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 672/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 04/8/2006 đến ngày 14/8/2006 do Bộ y tế ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 672/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 14/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/08/2006, Bộ y tế ban hành Báo cáo số 672/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 04/8/2006 đến ngày 14/8/2006.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1.Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai, hàng tuần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và đăng tải thông tin dịch bệnh trên trang Web của Bộ Y tế.

2.Báo cáo số 655/BC-BYT ngày 08/8/2006 trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai.

3.Tham gia họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm để triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A(H5N1) trên người.

4.Phối hợp với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức hội nghị tăng cường giám sát và chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A(H5N1) ở người cho 20 tỉnh/thành phố khu vực miền Nam (ngày 16/8/2006).

5.Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chuẩn bị và tổ chức diễn tập sẵn sàng phòng chống đại dịch cúm ở người vào ngày 10/8/2006.

6.Phân công tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng máy móc trang thiết bị cho cán bộ trực tiếp sử dụng tại các địa phương tiếp nhận.

7.Tiến hành thanh lý hợp đồng trách nhiệm với các nhà phân phối về việc mua sắm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hoá chất phòng chống dịch đợt I. Hoàn chỉnh kế hoạch mua sắm đợt II để dự trữ tại các tuyến Trung ương đến địa phương.

8.Báo cáo số 667/BC-BYT ngày 11/8/2006 tiếp thu và giải trình các ý kiến của các thành viên Chính phủ, dự thảo Tờ trình Quốc hội và hoàn chỉnh Dựthảo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội trong tháng 8/2006.

9.Chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế biên giới tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu có các đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Việt Nam, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm cúm A.

80