Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 704/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 15/8/2006 đến ngày 23/8/2006 do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 704/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 24/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/08/2006, Bộ Y tế ban hành Báo cáo số 704/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 15/8/2006 đến ngày 23/8/2006.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1.Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai, hàng tuần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và đăng tải thông tin dịch bệnh trên trang Web của Bộ Y tế.

2.Hoàn chỉnh Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg và Công điện số 1225/CĐ-TTg ngày 10/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm và cúm A(H5N1).

3.Tổ chức hội nghị tăng cường giám sát và chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A(H5N1) ở người cho 20 tỉnh/thành phố khu vực miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 16/8/2006).

4.Chuẩn bị tổ chức 24 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng máy móc trang thiết bị cho 720 cán bộ trực tiếp sử dụng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Lớp đầu tiên được khai giảng vào ngày 05/9/2006 tại Viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

5.Tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt cấp kinh phí bổ sung để mua trang thiết bị, vật tư, hoá chất phòng chống dịch, ngoài dự toán chi ngân sách năm 2006.

6.Tờ trình số 100/TTr-CP ngày 14/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ký thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về Dự án Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Ban soạn thảo báo cáo tại 2 phiên họp Thường trực và toàn thể Uỷ ban các vấn đề xã hội Quốc hội thẩm tra về Dự án Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

7.Chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế biên giới tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu có các đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Việt Nam, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm cúm A.

8.Làm việc với các phóng viên Báo, đài phát thanh truyền hình trong nước về tình hình dịch cúm A(H5N1) và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai.

90