Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 752/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 02/9/2006 đến ngày 14/9/2006 do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 752/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trương Xuân Hương
Ngày ban hành: 14/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/09/2006, Bộ Y tế ban hành Báo cáo số 752/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 02/9/2006 đến ngày 14/9/2006.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1.Tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai và hàng tuần đưa tin trên trang Web của Bộ Y tế.

2.Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Sở Y tế các tỉnh thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg và Công điện số 1225/CĐ-TTg ngày 10/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A(H5N1).

3.Cử đoàn cán bộ tham gia báo cáo công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1) ở người tại Việt Nam trong Hội nghị bên lề APEC - SOM 3 tại TP. Đà Nẵng ngày 10/9/2006.

4.Công văn gửi Trung tâm Y tế dự phòng 64 tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch trong thời gian diễn ra hội nghị APEC 2006.

5.Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình dịch trên thế giới, trong nước và triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1) ở người trong tháng 9/2006.

6.Tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố Hà Nội ngày 13/9/2006.

7.Triển khai tổ chức 24 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng máy móc trang thiết bị cho 720 cán bộ trực tiếp sử dụng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Lớp đầu tiên được khai giảng vào ngày 05/9/2006 tại Viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

8.Hoàn chỉnh thanh lý hợp đồng với các nhà phân phối về việc mua sắm máy móc, trang thiết bị, thuốc và hoá chất phòng chống dịch đợt I.

9.Hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn thực hiện cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh, khống chế ổ dịch cúm và phòng ngừa đại dịch cúm ở người (EWARS), chuẩn bị tổ chức 04 lớp tập huấn đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về EWARS, sử dụng máy tính thống kê, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm cho cán bộ các Viện VSDT/Pasteur khu vực và Trung tâm Y tế dự phòng 64 tỉnh/thành phố trong cả nước tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

10.Làm việc với Đoàn học giả báo chí y tế Trung tâm Đông - Tây về các công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1), sốt xuất huyết, HIV/AIDS tại Việt Nam (ngày12/9/2006).

81