• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Báo cáo 91/BC-TDTW kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII từ ngày 20/5/2013 đến 21/6/2013 do Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ban hành

Tải về Văn bản khác 91/BC-TDTW
Bản Tiếng Việt

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/BC-TDTW

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIII TỪ NGÀY 20/5/2013 ĐẾN 21/6/2013

Kính gửi: Tổng Thanh tra Chính phủ

I. Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội trong thời gian qua.

Cuối năm 2012, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm về số lượng vụ việc cũng như đoàn đông. Tuy nhiên, sau khi địa phương tổ chức thực hiện việc rà soát, đối thoại với công dân theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ thì tình hình có diễn biến phức tạp, gia tăng, xuất hiện nhiều đoàn đông người, phức tạp, khiếu kiện với thái độ bức xúc, có biu hiện quá khích, có sự liên kết với nhau nhằm tạo áp lực buộc các cấp phải giải quyết theo yêu cầu. Nguyên nhân một phần do ý thức chấp hành pháp luật của công dân, bên cạnh đó phải đcập đến việc giải quyết của chính quyền địa phương ở nhiều nơi vẫn mang tính áp đặt, thực hiện chưa đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Chỉ trong Quý I năm 2013, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã tiếp 2.812 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, có 104 đoàn đông người, nhiều đoàn khiếu kiện với thái độ gay gắt, bức xúc: công dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông; công dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; công dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công dân ở các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông, thành phố Hà Nội;...

Trước tình hình trên, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo TTCP tổ chức hội nghị họp bàn phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với một số bộ, ngành và 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc tại Trụ sở. Trên cơ sở kết qua Hội nghị, TTCP đã ban hành Kế hoạch số 934/KH-TTCP ngày 26/4/2013 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội, triển khai tới các bộ, ngành, địa phương; Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước xây dựng Kế hoạch số 39/KH-TDTW ngày 07/5/2013 phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Các bộ, ngành, địa phương cũng sớm xây dựng Kế hoạch, thành lập Tổ công tác, gửi báo cáo đến Trụ sở tiếp công dân ca Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội đthực hiện việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp Quốc hội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Trụ sở đã thường xuyên bố trí cán bộ trực trong những ngày thứ 7, Chủ nhật và trường hợp đột xuất đchủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân; thực hiện chế độ báo cáo ngày, báo cáo tuần, tổng hợp về tình hình và kết quả công tác tiếp công dân tại Trụ sở với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương, đảm bảo thông tin kịp thời về tình hình tiếp công dân tại Trụ sở đến các cơ quan Trung ương biết, chỉ đạo.

II. Kết quả công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

1. Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

Trong tháng diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, số lượng công dân, số vụ việc cũng như đoàn đông người khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nộì đều tăng so với kỳ họp thứ 4. Cụ thể, Trụ sở đã tiếp 3.110 lượt người (tăng 166,5%) với 704 vụ việc (tăng 33,6%), có 93 lượt đoàn đông người (tăng 32,86%).

Trong số 704 vụ việc có: 429 việc khiếu nại, 178 việc tố cáo, 41 việc kiến nghị, 05 việc phản ánh, nội dung khác là 51 việc. Các cơ quan đã tiếp và xử lý theo trách nhiệm được phân công:

- Thanh tra Chính phủ:

456 việc;

- Ban Dân nguyện của y ban thường vụ Quốc hội:

103 việc;

- Văn phòng Chính phủ:

82 việc;

- y ban kim tra Trung ương:

23 việc;

- Ban Nội chính Trung ương:

35 việc;

- Văn phòng kiểm tra TW Đảng:

05 việc.

Slượt đoàn công dân khiếu kiện đông người của các địa phương tại Trụ sở là: Hà Nội (24), Hải Phòng (1), Đà Nẵng (5), Cần Thơ (1), Tiền Giang (8), Bắc Giang (6), Hưng Yên (6), Lào Cai (6), Bắc Ninh (5), Hà Nam (5), Nam Định (5), Hải Dương (4), Ninh Bình (4), An Giang (3), Phú Thọ (3), Đồng Nai (3), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Thái Nguyên (2), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Lạng Sơn (1), Trà Vinh (1), Tuyên Quang (1), Vĩnh Phúc (1).

2. Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước HCM đã tiếp 418 lượt công dân đến trình bày 114 vụ việc, trong đó: khiếu nại 111 việc, tố cáo 03 việc. Có 14 lượt đoàn đông người. Các cơ quan đã tiếp và xử lý theo trách nhiệm được phân công:

- Ban dân nguyện Quốc hội: 31 việc

- Văn phòng Chính phủ: 01 việc

- Thanh tra Chính phủ: 82 việc

Số lượt đoàn công dân khiếu kiện đông người của các địa phương tại Trụ sở là: Đồng Nai (3), Long An (2), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Bình Phước (2), Hồ Chí Minh (1), Bình Thuận (1), Tiền Giang (1).

Từ sliệu trên có ththấy áp lực trong công tác tiếp công dân, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trụ sở Hà Nội là rt lớn, số lượng người, vụ việc cũng như đoàn đông người chiếm trên 80% tại Hà Nội, chỉ có khoảng 14% tập trung khiếu kiện tại tp. Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

3. Nội dung và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Trong tng số 818 vụ việc, nội dung khiếu kiện chủ yếu về đất đai và chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án (615/818 vụ việc, chiếm 75,2%) và tố cáo tham nhũng với tính chất và thái độ bức xúc. Số lưng các vụ việc tố cáo tăng gấp 3 lần so với kỳ họp thứ 4 (42/13 việc).

Nội dung khiếu nại, tố cáo cụ th như sau:

- Lĩnh vực đất đai: 615 việc;

- Nhà: 25 việc;

- Án, Tư pháp: 70 việc;

- Tham nhũng; 42 việc;

- Tài sản: 42 việc;

- Các nội dung khác: 21 việc.

Vthẩm quyền giải quyết;

- Có 564/818 (chiếm 67,7%) vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Có 264/818 (chiếm 32,3%) vụ việc chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Bộ ngành TW:

62 việc

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

394 việc

- Cấp quận, huyện:

102 việc

- Cấp xã, phường, thị trấn:

06 việc

- Số vụ việc chưa có quyết định giải quyết:

172 việc

- Số vụ việc đã có quyết định lần 1:

64 việc.

- Số vụ việc đã có quyết định lần 2:

97 việc.

- Svụ việc có quyết định cuối cùng:

126 việc

- Số vụ việc đã có bản án sơ thm:

10 việc

- Số vụ việc đã có bản án phúc thẩm:

83 việc

- Số vụ việc đã có bản án Phúc thẩm:

12 việc

III. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp:

1. Bà Nguyễn Thị Bé và hơn 20 công dân, trú tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, 02 lần đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hồ Chí Minh yêu cầu được biết kết quả giải quyết khiếu nại của một số hộ dân đòi đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri và 04 trường hợp tranh chấp đất riêng lẻ. Vụ việc này, Thanh tra Chính phủ đã có Tcông tác theo Quyết định số 3363/QĐ-TTCP ngày 18/02/2012 đã tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các nội dung khiếu nại trên và dự kiến tổ chức đối thoại vào trung tuần tháng 5. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác đột xuất, nên Tổ công tác có thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và các hộ dân kế hoạch tổ chức tiếp công dân trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2013. Trụ sở Tiếp công dân đã tiếp, thông báo và giải thích nội dung thông báo cho các hộ dân nắm rõ nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý, tự ý kéo đến Trụ sở làm việc của Cục III nhằm gây áp lực. Trụ sở đã phối hợp với cán bộ địa bàn Cục III tiếp, ghi nhận ý kiến trình bày của các công dân đbáo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và đề nghị các hộ dân trở về địa phương chờ đợi kết quả thông báo của Tcông tác vào trung tuần tháng 7 năm 2013.

2. Bà Dương Thị Khuê và 29 công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội không đồng ý với thông báo số 150/TB-UBND ngày 16/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội chấm dứt thụ lý việc kiến nghị, khiếu nại của bà Dương Thị Khuê một số công dân phường Dương Nội. Theo các hộ dân, việc UBND thành phố Hà Nội lấy nội dung đối thoại tại biên bản ngày 31/01/2013 về thống nht phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của bà Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội để áp dụng, trả lời cho bà Dương Thị Khuê là không đúng. Đối với nội dung liên quan đến việc sử dụng đất ven đường quốc lộ 72 là nội dung của bà Cấn Thị Thêu, nhưng UBND thành phố Hà Nội lại trả lời cho bà Dương Thị Khuê. Trong khi đó, những nội dung khiếu nại của bà Dương Thị Khuê đã được Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội thống nhất hướng giải quyết tại Văn bản số 1080/TTCP-C1 ngày 04/5/2012 thì nay chưa được UBND thành phố Hà Nội xem xét trả lời. Ngày 29/5/2013 Trụ sở đã tiếp đại diện các công dân Dương Nội, và có văn bản số 1869/TDTW ngày 29/5/2013 gửi UBND thành phố Hà Nội xem xét trả lời công dân.

3. Bà Cao Thị Lành và 40 công dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (đại diện cho hơn 300 tiu thương của Chợ Bưởi cũ) khiếu nại nội dung: Các hộ tiu thương đã có công đóng góp tài sản vật chất cùng với UBND quận Tây Hđể xây dựng chợ Bưởi từ năm 2004. Đến năm 2007 khi Chợ Bưởi thực hiện cổ phần hóa thì các hộ tiu thương không được coi là các cổ đông góp vốn và bị trừ phần tiền đã đóng góp dn vào tiền thuê mặt bằng kinh doanh. Trụ sở đã tiếp nhận đơn của các công dân để báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

4. Bà Đàm Thị Trụ, ông Bùi Công Chức cùng hơn 30 công dân xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình khiếu nại việc UBND thành phố Ninh Bình thu hồi giải tỏa đất của các hộ dân để mở đường tỉnh lộ 477 đoạn đi qua xã Ninh Nhất và dự án khu công viên văn hóa Tràng An nhưng việc bi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư không đúng chính sách pháp luật; tcáo Ban GPMB đường tỉnh lộ 477 có dấu hiệu cố tình làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất đGPMB. Trụ sở đã tiếp và có văn bản chuyển về UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

5. Bà Phạm Thị Hảo và hơn 20 công dân ở thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 03 lần tới Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội khiếu nại vviệc bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư và các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ văn hóa - Bến xe khách thị trấn Sa Pa; tố cáo ông Lê Đức Luận, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước chuyển nội dung đơn của bà Phạm Thị Hảo cùng các công dân đến UBND tỉnh Lào Cai để chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, giải quyết và trả lời công dân theo luật định; cùng với đại diện 2 tổ công tác của huyện Bát Sát và huyện Sa Pa đã tiếp các công dân, đề nghị công dân trở về để UBND tỉnh đối thoại vào ngày 17/6/2013, và có văn bản thông báo của tỉnh thay giấy mời đã phbiến đến các công dân.

6. Nguyễn Thị Xuân ở thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và hơn 20 công dân ở tỉnh Tiền Giang khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện một số dự án tại địa phương, về việc này UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với 11 hộ dân theo Kế hoạch 1130. Còn lại một số công dân ra Hà Nội từ cuối tháng 5 đến nay, Trụ sở đã tiếp riêng từng vụ việc. Trụ sở cũng đã liên hệ với UBND tỉnh Tiền Giang cử t công tác ra phối hợp để đưa công dân về địa phương, nhưng đến nay Tổ công tác vẫn chưa ra. Hiện tại, các công dân Tiền Giang vẫn kéo đến các cơ quan trung ương để tụ tập, khiếu kiện; tố cáo ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND Tỉnh có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Đại diện Văn phòng Chính phủ đã tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

7. Ngày 24/5/2013 có 22 công dân, gồm 16 người ở tỉnh An Giang và 6 công dân khác thuộc các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh; ngày 30/5/2013 có 23 công dân tỉnh An Giang Tập trung khiếu nại tại Trụ sở. Lãnh đạo Trsở đã tiếp và thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng thanh tra Nguyễn Chiến Bình: 1) Hiện Thanh tra Chính phủ đang làm thủ tục thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại địa phương; 2) Dự kiến từ 5/6 đến 10/6/2013 Lãnh đạo TTCP, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo Trụ sở TCD của Trung ương Đảng và Nhà nước sẽ cùng tiếp và đối thoại với các công dân của tỉnh An Giang tại Trụ sở UBND tỉnh An Giang. Sau khi thông báo đến các hộ dân, lãnh đạo Trụ sở đã vận động công dân địa phương đđược xem xét giải quyết. Đến nay có 22 công dân đã chịu trở về địa phương; đối với 23 công dân còn lại, Trụ sở đang phối hợp với Tổ công tác của tỉnh An Giang đvận động công dân trở về. Cuối giờ chiều ngày 30/5/2013 có trường hợp ông Nguyễn Văn Toàn, công dân tỉnh An Giang bị ngất ở ngoài khuôn viên Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội. Theo thông tin Trụ sở nắm được, ông Toàn bị ngất do đầu bị va đập, xây xước mặt và sưng trán. Trụ sở đã gọi cấp cứu thành phố Hà Nội, sau hơn 1 tiếng xe cấp cứu 115 của thành phố Hà Nội mới đến để đưa ông Toàn vào bệnh viện.

8. Ông Trần Trung Kim cùng hơn 20 công dân xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang khiếu nại việc địa phương thu hồi đất của các hộ gia đình để xây dựng trường bắn Quốc gia TB 1 nhưng không được đền bù. Công dân đề nghị được biết kết quả của đoàn thanh tra. Trụ sở đã tiếp và ra hành văn bản số 74/TB ngày 14/6/2013 thông báo một số nội dung trong kết luận thanh tra để công dân biết việc thực hiện việc áp giá bồi thường giao cho UBND tỉnh xem xét giải quyết.

9. Ông Nguyễn Thức và 30 công dân, gồm nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hi đt đthực hiện các dự án của địa phương. Công dân cho rng, UBND thành phố Đà Nẵng không tổ chức đối thoại với dân theo chỉ đạo của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, mà đã ra văn bản chấm dứt giải quyết. UBND thành phố Đà Nẵng đã cử tcông tác ra Hà Nội phối hợp với Trụ sở để tiếp các công dân nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục đeo bám tại Hà Nội để tiếp khiếu.

10. Đoàn công dân xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định khiếu nại vviệc Chính quyền địa phương thu hồi đất của các hộ dân để GPMB thực hiện dự án: S1, S2, dự án tái định cư số 1 Trầm Cá, dự án Đồng Trầm, Đồng Vò Tp Nam Định, cụm công nghiệp An Xá, xóm trại Đồng Quýt. Nhưng bồi thường không đúng giá theo khung giá quy định của UBND tỉnh, về việc này, ngày 29/3/2013 UBND tỉnh có các thông báo về việc chấm dứt không thụ lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân theo kế hoạch 1130. Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Đnh, đại diện lãnh đạo Cục I, TTCP và Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã tiếp và đối thoại với các công dân tại Trụ sở. Ngày 26/6/2013, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã có văn bản số 86/TB-TDTW thông báo kết quả tiếp công dân vnội dung trên.

11. Ngày 28 tháng 5 năm 2013, bà Nông Thị Hồng và 10 tiểu thương đại diện cho hơn 100 tiểu thương chợ Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khiếu nại liên quan đến việc giải tỏa, thu hồi sạp kinh doanh. Trụ sở Tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu tiếp tục thực hiện đúng nội dung Biên bản làm việc ngày 14/5/2013 tại Trụ sở Tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước.

12. Bà ĐThị Ngọc Nguyên ở tại 185G, phưng Xuân Trung và 33 hộ tiểu thương (đại diện cho 63 hộ tiu thương chợ Long Khánh), phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai gửi đơn khiếu nại quyết định 2448/QĐ-UBND tỉnh vviệc công nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý chợ Long Khánh là trái pháp luật và công văn số 4342 của y ban nhân dân tỉnh về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất chợ, dự án xây dựng chợ, khu phố chợ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của tiểu thương. Trụ sở đã tiếp và hướng dẫn đây là việc thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Ngày 13/6/2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã tiếp các hộ tiểu thương nói trên và trả lời từ nay đến cuối tháng 6/2013 lãnh đạo tỉnh Đng Nai sẽ tổ chức tiếp và đối thoại với các hộ tiu thương). Đnghị các hộ trở về địa phương để chờ y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

13. Ông Đàm Văn Đồng và 200 công dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 2 ln đến Trụ sở tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Chính phủ tiếp; đồng thời đnghị Quốc hội giám sát can thiệp tạm dừng thi công công trình khu đô thị Văn Giang, kiến nghị xem xét lại đơn giá đền bù và quy trình thu hồi đất tại dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - Du lịch Văn Giang" tỉnh Hưng Yên. Kiến nghị không thu hồi đất nông nghiệp của nhân dân vì hiện nay không có đất sản xuất, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đnghị được gặp Đoàn đại biu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

14. Ông Bùi Khắc Đờn và hơn 200 công dân xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, 2 lần đến Trụ sở tiếp tục kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác bồi thường đất nhà nước thu hồi để xây dựng công ty tàu thủy Hải Dương. Về việc này, Văn phòng Chính phủ có văn bản 6301/VPCP-KNTC ngày 11/9/2009 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đng ý với kiến nghị của UBND tỉnh Hải Dương tại báo cáo số 68/BC-UBND ngày 28/8/2009. Giao chủ tịch tập đoàn công nghiệp tàu thủy Hải Dương cùng UBND tỉnh Hải Dương thực hiện. Theo các công dân phản ánh: Ngày 05/4/2011 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có công văn 2075/VPCP-KNTC chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương giải quyết việc khiếu nại của các công dân nhưng đến nay công dân vẫn chưa được giải quyết. Xét báo cáo của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tổ chức đối thoại với các công dân tại địa phương; tuy nhiên, tại buổi đối thoại có sự tham gia của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước các công dân đã không đồng ý. Từ đu kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đến nay các công dân trên liên tục tới Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan của Trung ương đkhiếu nại. Các công dân tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, y ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, giám sát UBND tỉnh Hải Dương nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng thời đề nghị được đối thoại với đoàn đại biu Quốc hội của tỉnh Hải Dương. Trụ sở đã tiếp và nhận đơn để báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

15. Bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Tấn Sỹ và hơn 30 công dân, cư trú tại các huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp, huyện Đồng Phú, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Phước có hành vi xem thường kỷ cương phép nước, lừa dân dối đảng, bao che cho cấp dưới thao túng thu hồi đất của dân; ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch thường trực y ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thực hiện nghiêm chỉnh kết luận số 13/KL.TTCP của Thanh tra Chính phủ, văn bản số 1048 của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 1130/KH của Thanh tra Chính phủ, văn bản số 1644/TTCP của Thanh tra Chính phủ, có hành vi quan liêu cửa quyền, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố tình dây dưa kéo dài không giải quyết khiếu nại của công dân, chưa giải quyết quyền lợi cho người dân, nhưng đã ra các thông báo chấm dứt giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân. Công dân xin được gặp Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình để trình bày các nội dung khiếu nại trên. Trụ sở đã tiếp, ghi nhận nội dung trình bày của các hộ dân và báo cáo đồng chí Nguyễn Chiến Bình xem xét, chỉ đạo.

16. Ông Nguyễn Văn Phượng và 7 người, đại diện cho Giáo Xứ Thái Hà tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đề nghị giao trả quyền sử dụng đất sản của Tu viện cho dòng họ Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà mà Bệnh viện Đống Đa lấn chiếm. Vụ việc đang được UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố kiểm tra xem xét. Trụ sở hướng dẫn công dân chờ kết quả giải quyết của UBND thành phố Hà Nội.

17. Đoàn 79 công dân (gồm 15 người ở tỉnh Hải Dương, 19 người ở tỉnh Lạng Sơn, 16 người Phú Thọ, 10 ở tỉnh Tuyên Quang và 19 công dân tỉnh Thái Nguyên), đến kiến nghị, phản ánh việc các hộ thờ ảnh Bác Hồ nhưng chính quyền địa phương không cho thờ. Trụ sở đã tiếp và giải thích cho các công dân chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước.

IV. Công tác phối hợp

1. Phối hợp giữa các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 934/KH-TTCP ngày 26/4/2013 của Thanh tra Chính phủ, ngày 07/5/2013 Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ban hành Kế hoạch số 39/KH-TDTW về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIII các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở (Ban Dân nguyện - y ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương) đã tăng cường cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở; đồng thời, căn cứ vào báo cáo tình hình tiếp công dân của Trụ sở để kịp thời báo cáo với lãnh đạo Đảng, Quc hội và Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Công tác phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở trong những ngày diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã được tổ chức, thực hiện theo đúng Kế hoạch số 934/KH-TTCP ngày 26/4/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 39/KH-TDTW ngày 07/5/2013 của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.

2. Phối hợp với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Trước khi kỳ họp thứ 5 diễn ra, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã phối hợp với các cục I, II, III, vụ Kế hoạch, tài chính và tổng hợp để cập nhật biên bản thống nhất biện pháp giải quyết vụ việc cũng như thông báo chấm dứt giải quyết của cơ quan có thẩm quyền trong danh sách 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ để phục vụ công tác tiếp công dân; Phối hợp với các cục, vụ quản lý theo ngành, lĩnh vực và địa bàn để tiếp, giải thích đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ngay tại Trụ sở; phối hợp với Báo Thanh tra cung cấp thông tin làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Phối hp với lực lượng đảm bảo an ninh, trt tự trên địa bàn.

Nhìn chung, tình hình an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 được đảm bảo tốt, không để xảy ra tình huống phức tạp.

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Tổng cục An ninh 2 - Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Hà Đông và phường Quang Trung để nắm bt tình hình, diễn biến khiếu kiện của công dân trên địa bàn Thủ đô cũng như tại các địa phương để có kế hoạch chủ động tiếp công dân, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp. Duy trì thực hiện chế độ giao ban vào chiều thứ 2 hàng tuần trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, một số đoàn công dân thường xuyên tập trung đông người tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quc hội, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và một s tuyến đường đại biểu quốc hội đi qua để đâm đơn khiếu kiện, căng băng rôn, khu hiệu, la hét nhằm gây sức ép với các cơ quan Trung ương đòi được giải quyết việc khiếu nại, tố cáo. Một số đoàn có biểu hiện quá khích đã bị công an thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về việc gây rối trật tự công cộng 38 trường hợp (16 công dân ở tỉnh An Giang, 04 công dân ở tỉnh Trà Vinh, 01 công dân ở tỉnh Cà Mau, 01 công dân ở tỉnh Sóc Trăng, 16 công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội); tạm giữ hình sự đối với 01 công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc biệt có trường hợp các công dân đã tập trung tại Đại sứ quán Mỹ, Ngân hàng Thế giới để khiếu kiện (08 công dân thành phố Cần Thơ và 06 công dân khiếu kiện chây ỳ, công dân xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Tất cả các công dân khiếu nại, tố cáo đông người đều được lực lượng chức năng vận động, cưỡng chế đưa về Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để được tiếp và giải thích, hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các địa phương trong việc phối hợp tiếp, vận động và đưa công dân trở về địa phương.

Thực hiện Kế hoạch của TTCP và Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, nhiều địa phương đã chủ động vận động, giải thích đhạn chế việc công dân tập trung đi khiếu nại, tố cáo đông người tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình khiếu nại, tcáo đông người để Trụ sở chủ động tổ chức bố trí thời gian và cán bộ tiếp công dân, tránh để công dân lưu lại dài ngày, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với một số đoàn lưu lại dài ngày tại Thủ đô, lãnh đạo Trụ sở đã liên hệ trực tiếp hoặc báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị UBND các địa phương cử cán bộ ra Hà Nội phối hợp với Trụ sở đtiếp, vận động và bố trí đưa công dân trở về địa phương giải quyết như: thành phố Đà Nẵng...

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, vẫn có địa phương chưa thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 934/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thiếu sự liên hệ với Trụ sở trong việc trao đổi thông tin, phối hợp tiếp, đón công dân. Có địa phương lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu nhưng còn chậm trễ trong việc cử cán bộ hoặc cử cán bộ không đúng thẩm quyền tới Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội để tiếp và vận động công dân trở về địa phương.

Nhìn chung, hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở trong những ngày diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã được tổ chức, thực hiện theo đúng kế hoạch và sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở theo sự điều phối của lãnh đạo Trụ sở, công tác đón tiếp công dân đã tchức tốt, đảm bảo các công dân đến Trụ sở được tiếp, hướng dẫn tận tình và đúng quy định của pháp luật, các tình huống phức tạp phát sinh được xử lý kịp thời, không có diễn biến phức tạp.

V. Kiến nghị, đề xuất:

1. Trong thời gian tới, giữa kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội XIII, Thanh tra Chính phủ cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp dân, xử lý đơn thư, kiểm tra, đôn đốc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương, nhất là đối với các vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và đã có ý kiến của các cơ quan Trung ương.

2. Tăng cường cơ sở vật chất của Trụ sở và trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức làm công tác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trước khi diễn ra kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội diễn ra vào tháng 10, tháng 11 năm 2013, Thanh tra Chính phủ cần sớm có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm, nhất là trong việc phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước trong công tác tiếp công dân.

Trên đây là kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội, kính báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tổ
ng Thanh tra Chính phủ; (đbáo cáo)
-
Các Phó tổng TTCP; (đbáo cáo)
-
Văn phòng Trung ương Đảng; (đbáo cáo)
- Ủy ban kiểm tra
Trung ương; (đbáo cáo)
-
Văn phòng Quốc hội; (đbáo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (đbáo cáo)
-
Ban dân nguyện - UBTVQH; (để báo cáo)
- Ban Nội Chính Trung ương; (để báo cáo)
- Văn phòng Thanh tra Chính phủ; (để báo cáo)
- UBND các tnh, thành ph trực thuộc TW;
- Tổng Cục An ninh 2 - Bộ Công an;
- Công An thành phố Hà Nội;
- Lưu TDTW.

KT. PHỤ TRÁCH TRỤ SỞ TIP CÔNG DÂN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Huế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/BC-TDTW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước   Người ký: Dương Văn Huế
Ngày ban hành: 03/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/7/2013, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ban hành Báo cáo 91/BC-TDTW kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII từ ngày 20/5/2013 đến 21/6/2013.

Tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước HCM đã tiếp 418 lượt công dân đến trình bày 114 vụ việc, trong đó: khiếu nại 111 việc, tố cáo 03 việc. Có 14 lượt đoàn đông người. Các cơ quan đã tiếp và xử lý theo trách nhiệm được phân công:

- Ban dân nguyện Quốc hội: 31 việc

- Văn phòng Chính phủ: 01 việc

- Thanh tra Chính phủ: 82 việc

Số lượt đoàn công dân khiếu kiện đông người của các địa phương tại Trụ sở là: Đồng Nai (3), Long An (2), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Bình Phước (2), Hồ Chí Minh (1), Bình Thuận (1), Tiền Giang (1).

Từ số liệu trên có thể thấy áp lực trong công tác tiếp công dân, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trụ sở Hà Nội là rất lớn, số lượng người, vụ việc cũng như đoàn đông người chiếm trên 80% tại Hà Nội, chỉ có khoảng 14% tập trung khiếu kiện tại tp. Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Từ khóa: Văn bản khác 91/BC-TDTW

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207051