• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


Văn bản pháp luật về Phòng chống mại dâm

 

Báo cáo 9344/BC-BQP năm 2013 kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm (2011- 2013) trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 9344/BC-BQP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9344/BC-BQP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Vũ Văn Hiển
Ngày ban hành: 20/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Bộ Quốc phòng ban hành Báo cáo 9344/BC-BQP năm 2013 kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm (2011- 2013) trong Quân đội.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ Quôc phòng về thực hiện “Ngày pháp luật trong Quân đội”, tổ chức rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục bộ đội và 5 năm đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Cục Tuyên huấn phối hợp soạn các chuyên đề giáo dục pháp luật, hướng dẫn toàn quân học tập; tham mưu, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội mở các chuyên mục giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường kỷ luật quân đội.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng địa bàn an toàn, tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống các tệ nạn xã hội, từng bước kiềm chế sự gia tăng vi phạm, tội phạm trên địa bàn các đơn vị đóng quân.

Từ khóa: Văn bản khác 9344/BC-BQP

551

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
214242