Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh công tác vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 1999-2005 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: KHONGSO   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký:
Ngày ban hành: 29/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/11/2006, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh công tác vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 1999-2005. Cụ thể,

Nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động nông dân các dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ngày 21/05/1999 Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp số 500/CTPH về “phối hợp hoạt động đẩy mạnh công tác vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi” giai đoạn 1999-2005 với các nhiệm vụ chính sau:

1- Phối hợp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nông dân các dân tộc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kinh nghiệm và điển hình về sản xuất giỏi nhằm nâng cao nhận thức phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi.

2- Phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cho các xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

3- Phối hợp vận động nông dân các dân tộc thi đua sản xuất, tham gia tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi.

251