• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tải về Điều ước quốc tế 28/2005/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 21/02/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2005   Số công báo: Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/02/2005, Bộ Ngoại Giao ban hành Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Năm 2005 là năm hoàn thành các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước giai đoạn 2001 - 2005, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật năm 2005 như sau:

1. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư làm cơ sở phát triển quan hệ kinh tế, thương mại của hai nước trên tinh thần tôn trọng chủ quyền, nâng cao tính thần độc lập tự chủ nhằm khai thác thế mạnh của mỗi nước.

Trên từng lĩnh vực, hợp tác có lựa chọn với quy mô thích hợp mang tính đột phá vừa giải quyết thiết thực những nhu cầu trước mắt, tác động trực tiếp tới phát triển kinh tế, vừa tiêu biểu cho hợp tác hai nước.

Coi trọng chất lượng và hiệu quả và tác động của hợp tác tới quan hệ hai nước. Quan tâm hợp tác khu vực biên giới, tạo cơ sở cho việc phát triển kinh tế và giữ vững an ninh biên giới của mỗi nước.

2. Tập trung sử dụng vốn viện trợ vào việc duy trì và nâng cao chất lượng hợp tác phát triển nguồn nhân lực bằng những hình thức thích hợp, mở rộng hình thức chuyên gia đào tạo tại chỗ trên một số lĩnh vực quản lý tài chính, kinh tế kế hoạch tại Lào;

Tiếp tục hoàn thành các nội dung đã thỏa thuận trong giai đoạn 2001 - 2005 giữa hai Bên.

Hợp tác có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ không dàn trải, hình thức. Tập trung vào các lĩnh vực sản xuất hàng hóa mà mỗi Bên có điều kiện, khả năng và có nhu cầu để thực sự tạo động lực phát triển cho mỗi Bên;

Củng cố lại các chương trình dự án đã hợp tác, tiếp tục hỗ trợ để duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả các chương trình dự án đã được thực hiện trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 28/2005/LPQT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4986