• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Bộ Luật lao động 2012

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2012/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2012   Ngày hiệu lực: 01/05/2013
Ngày công báo: 05/08/2012   Số công báo: Từ số 475 đến số 476
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Còn hiệu lực

Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012.

Bộ luật lao động năm 2012 bao gồm 17 Chương, 242 Điều, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Bộ luật lao động năm 2012 (BLLĐ) có rất nhiều quy định mới tiến bộ so với những quy định cũ, đặc biệt BLLĐ hiện hành tập trung vào bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người lao động. Cụ thể:

Thứ nhất, về nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Bộ Luật Lao động 2012 bổ sung quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và người lao động. Điều này sẽ đảm bảo cho hai bên có cơ hội tìm hiểu đầy đủ các thông tin về nhau, về công việc trước khi đặt bút ký hợp đồng lao động.

Thứ hai, về giấy tờ tùy thân.

Bộ luật Lao động 2012 quy định không cho người sử dụng lao động được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động, áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng.

Thứ ba, về thời hạn hợp đồng.

Bộ luật Lao động 2012 có quy định mới về việc tự động kéo dài thời hạn của hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo đó, những hợp đồng này sẽ trở thành hợp đồng có thời hạn 24 tháng, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà hai bên không ký kết hợp đồng mới trong thời hạn 30 ngày từ ngày hợp đồng cũ hết thời hạn.

Thứ tư, về nội dung hợp đồng.

Bộ luật Lao động 2012 còn quy định các nội dung chủ yếu mà hợp đồng lao động phải có. Quy định này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Mọi thứ phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động mà hai bên ký kết.

Thứ năm, về chế độ thử việc.

Chế độ thử việc cũng được bổ sung nhiều quy định mới quy định thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc có thể được lập thành hợp đồng thử việc; chỉ được thử việc một lần đối với một công việc; tiền lương trong thời gian thử việc được nâng từ 70% lên 85% mức lương của công việc.

Thứ sáu, về chế độ thai sản.

BLLĐ mới tăng thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, cụ thể thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng, đồng thời bổ sung quy định cho phép lao động nữ có thể nghỉ trước sinh với thời gian không quá 2 tháng.

Ngoài ra, BLLĐ 2012 còn có những điểm mới đáng ghi nhận khác về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động hay việc dành riêng một mục quy định trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu trong Bộ luật…

Bộ Luật Lao động 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2013

Từ khóa: Bộ Luật lao động 2012

94.326