• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Chỉ thị 01/2002/CT-BKH về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Chỉ thị 01/2002/CT-BKH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2002/CT-BKH   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 21/10/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/10/2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị 01/2002/CT-BKH về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác đăng ký kinh doanh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý đăng ký kinh doanh quận, huyện tiến hành đợt kiểm tra điểm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của Điều 116 Luật Doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú ý đến những vấn đề về nhân thân của chủ doanh nghiệp, nghĩa vụ góp vốn, các điều kiện kinh doanh, nghĩa vụ báo cáo khi thay đổi những nội dung đăng ký kmh doanh hay thay đổi Điều lệ doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan để các các hình thức xử lý thích hợp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có liên quan để có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời tình trạng lập doanh nghiệp để buôn bán hoá đơn, chiếm đoạt tài sản Nhà nước.

3 . Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố liên hệ với các cơ quan có liên quan để xác định danh sách những cá nhân, tổ chức không được quyền thành lập doanh nghiệp trên địa phương mình và nối mạng cung cấp cho Trung tâm thông tin doanh nghiệp của Bộ. Cơ quan đăng ký kinh doanh căn cứ vào danh sách này để xác minh lý lịch tư pháp khi cấp đăng ký kinh doanh mà không gây thêm khó khăn cho người xin đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Từ khóa: Chỉ thị 01/2002/CT-BKH

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6941