Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2003/CT-BYT về tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2003/CT-BYT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 13/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/07/2003   Số công báo: Từ số 69 đến số 70
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/06/2003, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 01/2003/CT-BYT về tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế.

Tại Bộ Y tế: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế, có sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan. Ban chỉ đạo cấp trung ương do đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách công tác trang thiết bị y tế làm trưởng ban, thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (TTB và CTYT) Bộ Y tế. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 – 2010 để trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. 

2. Trong năm 2003 Vụ TTB và CTYT phối hợp với Vụ Pháp chế để tiến hành rà soát hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về trang thiết bị y tế, hoặc có liên quan tới TTBYT để xác định các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, các văn bản đã hết hiệu lực, các văn bản cần sửa đổi bổ sung và đề xuất các văn bản cần xây dựng, ban hành mới tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 – 2010. 

411