• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Chỉ thị 01/2005/CT-BBCVT về đẩy mạnh hoạt động phục vụ đàm phán gia nhập WTO và triển khai các cam kết hội nhập về bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Tải về Chỉ thị 01/2005/CT-BBCVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2005/CT-BBCVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông   Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 06/01/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2005   Số công báo: Từ số 15 đến số 16
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/01/2005, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Chỉ thị 01/2005/CT-BBCVT về đẩy mạnh hoạt động phục vụ đàm phán gia nhập WTO và triển khai các cam kết hội nhập về bưu chính, chuyển phát, viễn thông và công nghệ thông tin.

Để củng cố và phát huy những kết quả hội nhập trước đây, nhanh chóng làm chủ công tác hội nhập trong lĩnh vực CNTT và chuyển phát, để đảm bảo lợi ích quốc gia và lợi ích của ngành BCVT và CNTT khi thực thi Hiệp định th­ương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như phục vụ việc đàm phán gia nhập WTO, Bộ trưởng Bộ bưu chính, Viễn thông chỉ thị cho các đơn vị trong toàn Ngành:

1. Tiếp tục quán triệt ở tất cả các cấp về những cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội và thách thức mà những cam kết này đặt ra đối với lĩnh vực BCVT và CNTT.

2. Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức cạnh tranh nhằm tiếp tục phát triển tốt khi có cạnh tranh nước ngoài và tiến tới bước ra thị trường khu vực và thế giới.

3. Chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa các lợi thế so sánh của Việt Nam, tận dụng tối đa những cơ hội và hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của việc mở cửa thị trường.

4. Nghiên cứu xây dựng các ph­ương án cụ thể để giải quyết, xử lý kịp thời mọi vấn đề kể cả tranh chấp th­ương mại có thể phát sinh.

5. Có kế hoạch phân công, đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ chuyên trách công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Chỉ thị 01/2005/CT-BBCVT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5129