• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Chỉ thị 01/2014/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thị trường bất động sản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu thị trường của nước ta, nó liên quan chặt chẽ với thị trường tài chính, lao động và các loại thị trường khác. Trong những năm gần đây, tình trạng khủng hoảng, trầm lắng diễn ra với hầu hết các phân khúc của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, đã tác động đến các ngành khác.

Thị trường bất động sản của tỉnh Bình Dương cũng không nằm ngoài những khó khăn, khủng hoảng nêu trên. Nhiều dự án tạm dừng, chậm triển khai; nhiều dự án có sản phẩm hoàn chỉnh nhưng không bán được, làm cho hàng tồn kho tăng do không phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán hiện tại của người dân, hộ gia đình dẫn đến nợ xấu gia tăng.

Để giải quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, ngày 07/01/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP đề ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, nhằm từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế; tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có thị trường bất động sản.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Sở Xây dựng triển khai các nội dung sau đây:

- Rà soát các dự án phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở đang triển khai và đã giao dự án nhưng chưa triển khai để phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án phải thu hồi, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội.

- Đối với các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa giải phóng mặt bằng và không phù hợp kế hoạch phát triển của địa phương thì dừng triển khai; chỉ xem xét cho phép tiếp tục triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư.

- Đối với các dự án đã hoặc đang giải phóng mặt bằng nhưng không phù hợp với nhu cầu và kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương thì cho phép chủ đầu tư tổ chức sản xuất kinh doanh tạm thời, không để đất trống và chỉ đầu tư tiếp khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai công trình nhà ở thì cho phép điều chỉnh quy hoạch để tăng tỷ trọng nhà ở xã hội phục vụ cho người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; điều chỉnh cơ cấu nhà ở trong dự án để phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Đối với các công trình nhà ở đã hoàn thành nhưng chưa bán được do chưa phù hợp nhu cầu thị trường thì tùy theo từng khu vực, cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ cho phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của đại bộ phận người mua.

- Hướng dẫn xác định đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m² với giá bán dưới 15 triệu đồng / m².

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

2. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại thực hiện kiểm toán để xác định các khoản chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân bổ cho phần diện tích đất bàn giao cho tỉnh xây dựng nhà ở xã hội để hoàn trả hoặc cấn trừ vào các nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Thẩm định giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nghiên cứu, soạn thảo Quy định về cơ chế khuyến khích ưu đãi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở nói chung; Quy định về cơ chế vốn cho phát triển nhà ở công vụ, nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội để cho thuê, quỹ nhà ở công vụ hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn quy trình, cách thức thu hồi đất các dự án phát triển khu nhà ở, khu đô thị mới không đủ điều kiện tiếp tục đầu tư.

- Phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Bình Dương tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn về thủ tục giảm tiền thuê đất theo hướng đơn giản, thuận tiện cho việc thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai Chỉ thị này đến tất cả các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương triển khai kế hoạch tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác các nội dung chủ yếu của Chỉ thị này để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong việc triển khai các nội dung sau đây:

- Tiếp tục mở rộng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản ở mức hợp lý, phù hợp với năng lực tài chính của Tổ chức tín dụng và các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, cần ưu tiên tập trung cho vay các dự án bất động sản sắp hoàn thành, các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho đối tượng là người có thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng chính sách khác. Hạn chế tập trung tín dụng vào các dự án bất động sản nhà ở cao cấp.

- Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng có các gói sản phẩm tín dụng dài hạn với lãi suất theo quy định từng thời kỳ phục vụ cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân vay mua nhà để ở, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp, có khó khăn về nhà ở và được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

- Giám sát các Ngân hàng thương mại Nhà nước dành một lượng vốn theo tỷ lệ phân bổ hệ thống (tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ của các Ngân hàng thương mại Nhà nước) để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m² và giá bán dưới 15 triệu đồng / m² với lãi suất thấp, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và cho vay đối với các Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với lãi suất hợp lý và kỳ hạn trả nợ phù hợp với kỳ hạn của nguồn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, triển khai thực hiện quy định cho vay các đối tượng trên để đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các khoản tín dụng này.

- Giám sát việc rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay, trong đó có các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cơ cấu lại nợ một cách phù hợp.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh biết chủ trương, chính sách của Chính phủ về nhà ở xã hội để các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp biết và thực hiện.

9. Cục Thuế tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung sau đây:

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn về thủ tục giảm tiền thuê đất theo hướng đơn giản, thuận tiện cho việc thực hiện.

- Tham mưu cho phép các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

- Hướng dẫn việc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, giảm tiền thuê đất, nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản đối với các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (bán, cho thuê, thuê mua nhà ở).

- Hướng dẫn cho các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt.

10. Quỹ đầu tư phát triển xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai các nội dung sau đây:

- Rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở tại địa phương (nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tổ chức phân loại, đề xuất và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng.

- Chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động cho các tổ chức, cá nhân biết những chủ trương, chính sách của Chính phủ về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của pháp luật để được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Không để trường hợp người dân đến nhưng không được xác nhận mà không có lý do.

12. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo, đề xuất, kiến nghị theo định kỳ vào ngày 05 hàng tháng về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2014/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 03/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236395